نشان ویژه برای روابط عمومی ذوب آهن!!!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، «در ١٧مین جشنواره برترین های روابط عمومی ها از بین ١٤٠ شرکت کننده، روابط عمومی ذوب آهن نشان ویژه مسوولیت اجتماعی و لوح سپاس در رشته اطلاع رسانی کرونا را دریافت کرد» حال ببینیم آیا این روابط عمومی در حوزه اطلاع رسانی ذوب آهن واقعن موفق بوده است؟ کافی است به اعتراض هایی که کارگران در حین همین جشنوار داشته اند نظری بیاندازیم:

«لباس کار دو تکه کارکنان بهره برداری هنوز بعد از یکماه توزیع نشده و کارگران با لباس مندرس سرکار خود می روند» حالا ببینیم پاسخ به اعتراض کارگران چگونه بوده است:« در هفته آینده مراحل تشریفات و بازگشایی اسناد مناقصه انجام و با تعیین پیمانکار ظرف مدت یکماه تولید لباس آغاز خواهد شد و به محض تحویل به کارخانه، توزیع می گردد» یعنی دوماه دیگر شاید لباس آماده شود.

چرا روابط عمومی به مدیران اطلاع رسانی نکرده است که کارگرت لباس ندارد؟ جالب اینجاست که نه روابط عمومی و نه هیچ مسوول دیگری نمی گوید چرا از ٦ ماه پیش به فکر مناقصه و دیگر تمهیدات نبوده اید؟ که کارگر با لباس پاره آن هم در دوران کرونایی به سرکار نرود. اما فقط این بخش نیست که لباس کار ندارد بلکه لباس کار کارشناسان شرکت هم هنوز توزیع نشده است.

طنز قضیه این است که آن ١٤٠ تای دیگر چه گندی بوده اند که بهشان لوح و نشان نداده اند.