دادنامه اي براي حمايت از حقوق كارگران به طور عام و كارگران پروژه اي به طور خاص

4-sendika-2-520x245-300x297

Kmkoomak.wordpress.com

در شرايطي كه زندگي شهري بويژه در كلانشهرها با دستمزدهاي رايج فقط بخشي از هزينه ها را پاسخ مي دهد و كارگران و ساير زحمتكشان براي گذران زندگي و معيشت خانواده، ناگزير از يافتن كار دوم مي شوند، ما كارگران پروژه اي كه تمام وقت خود را در كار و محيط كار سپري مي كنيم با چه ترفندي مي توانيم از هفت خوان هزينه هاي زندگي خانواده برآييم. در شرايطي كه كارگران هيچ امكاني براي سازماندهي خود در مقابل سرمايه داران و كارفرمايانِ سازماندهي شده و شريك در قدرت ندارند و هر جمع چند نفره، حتي صنفي، با هزار و يك شيوه زير شديد ترين فشار هاي امنيتي قرار مي گيرند، با چه ابزاري مي توانيم هجوم كارفرمايان را نسبت به حقوقمان به دفاع برخيزيم.

از اين رو خطاب به همه ي زحمتكشان و همه آنان كه به هر دليل براي اعتلاي اين سرزمين به پارامترهايي غير از حقوق كار مي انديشند اعلام مي كنيم كه دست هاي سازنده ي صنعت پايه در اين سرزمين به سوي شما دراز شده و از شما ياري مي جويد.

 

پس از سال ها تلاش بي وقفه براي احقاق حقوق كارگران پروژه اي، توسط فعالان كارگري و كارگران فعال در پروژه ها، متاسفانه حتي در انتقال منطق اين حق به مسوولان وزارت كار نتوانسته ايم موفق شويم. از همين رو به ناچار ريز ساعات كار كارگران پروژه اي و تفاوت آن با کار ساير اقشار مزد بگير و بي توجهي مسوولان به حقوق كار اين زحمتكشان را به صورت داد نامه اي تنظيم كرده ايم و اميدواريم لااقل مورد توجه حق جويان و مدعيان حق قرار گيرد و در اين ميان آناني كه در صاحبان قدرت اندك نفوذي دارند، از اين نفوذ بهره برده و لااقل در تنظيم قوانين و مقرراتي در جهت تسهيل دريافت اين حقوق ياري مان كنند.

 

زمان کار یک ماهه یک کارگر پروژه ای با توجه به عدم امکان استفاده ازتعطیلات رسمی و نيز 6 ساعت کار در روز های جمعه،24 روز کار در ماه و زندگی در خوابگاه های کارگری و تنها 6 روز امکان مرخصی رفتن و دیدن خانواده.

 

24 روز با روزانه 12 ساعت كار با احتساب كسر 3 روز 6 ساعته ي جمعه ها 12*24-(18)= 270 ساعت درماه.

 

کار یک مزد بگير در شرايط معمولي عبارت است از 176 ساعت كار موظف در ماه به شرطي كه غير از جمعه تعطيل نباشند.

 

کار یک کارگر پروژه ای در هر سال 270*12=3240 ساعت. بدون محاسبه مزاياي كار در تعطیلات رسمی.

 

ساعت موظف یک مزد بگير در شرايط معمولي در یک سال 176*12=2112 ساعت. تعطیلات رسمی باید کسر شود.

 

ساعات کاري کارگر پروژه اي در 20 سال 3240*20=64800 ساعت کاری، بدون محاسبه تعطیلات رسمی.

 

یک مزد بگير در شرايط عادي در 30 سال 2112*30=63360 ساعت کاری، تعطیلات رسمی باید کسر شود.

 

تفاوت: يك کارگر پروژه ای با 20 سال کارکرد مقدار 1440 ساعت اضافه کاری نسبت به 30 سال کارکرد یک مزد بگير عادی انجام داده است که بيش از 8 ماه کار کرد یک مزد بگير عادی است.

 

به طور متوسط 20 روز در سال به جز روزهای جمعه وعاشورا تعطیلات رسمی داریم که کارگران پروژه ای نمی توانند از آن استفاده کنند. 20*12 ساعت = 240 ساعت کاری

 

240 ساعت کاری در 20 سال =4800 به عبارت ديگر 1440+4800= 6240 ساعت كه معادل 3 سال كار مزد بگير عادي است. حال اگر اين اضافه كاري با محاسبه 40 درصد حق اضافه کاری مصوب قانون كار محاسبه شود به = 8736 ساعت كار مي رسيم كه بيش از 4 سال كار یک مزد بگير عادی ست يعني يك كارگر پروژه اي در طول 20 سال، معادل 34 سال مزد بگير عادی كار مي كند.

 

كارگر پروژه ای با روزی 4 ساعت اضافه کاری اجباري که بر خلاف مفاد قانون کار است و انجام کار در خارج از شهر ها و عدم وجود شرایط ایمنی کار و با وجود سختی کار و شیوه ی کار که کاری است اردوگاهی و می باید لااقل به مدت 24 روز بدون دیدار با خانواده در خوابگاه های کارگری به سر ببرد و بدون استفاده از مزاياي کار اقماری كه در همه ي دنيا مرسوم است (دوهفته کار و دو هفته استراحت) و همینک در فلات قاره شرکت نفت و شرکت های حفاری کاربردی می گردد.) كار مي كند، ولی وزارت کار و تامین اجتماعی از حقوق قانونی کارگران پروژه اي حمایت نمی کند و در عمل با مقررات زدایی از قانون کار به آنها به چشم یک برده نگاه می کند. متاسفانه صاحبان قدرت تا كنون نه فقط نسبت به اين دادخواهي ما بي توجه بوده اند بلكه حتي با تصويب و اجراي قوانيني مثل (مقررات مناطق ويژه آزاد تجاری- اقتصادی)

 

حداقل هاي حمايتي قانون كار را هم از كارگران پروژه اي دريغ كرده اند.

 

اتحاديه نيروي كار پروژه اي اين دادنامه را به همراه مطالبات مكتوب و امضا شده ي كارگران، ناچار به تنها نماينده اي (محجوب) كه ادعاي دفاع از حقوق كارگران را در مجلس مقننه دارد تحويل داد، تا پيگير حقوق از دست رفته ي كارگران باشد و صحت ادعاي خود را به كارگران اثبات كند.

 

امضاي بيش از 5000 كارگر پروژه اي پيوست مي باشد

 

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

 

21 بهمن ماه 93