پیمانکار دیگری از سلسله دغل بازان را بشناسیم!

نامه رسیده به پیام سندیکا از طرف چند کارگر به ما را با هم بخوانیم:

آیت قنبری به ما زنگ زده با خواهش و التماس که:« تا بعد عید کار دارم عیدی مزایا سنوات روزی سیصد میدم بیاین خوشحالتون می کنم جبران می کنم» ما هم اومدیم بعد دو هفته کارش خوابید. روزی ۱۸۰حساب کرد. ۱۴روزکار کردیم ۹روز برامون حساب کرد. الانم همونم نداده نفری یه میلیون تومن به ما داد و میگه ضرر کردم و نمی صرفه و نمیشه آیا این انصافه ؟؟؟؟؟؟؟ گفت حقوق ماه به ماه میدم هر وقت پول بخواین میدم. حالا همه پولو خورده و رفته»

بارها به کارگران گفته شده طبق مقررات کمپین اول قرارداد بندید بعد سرکار بروید تا این گونه پیمانکاران دغلباز دستشان بسته شود.

برادران کارگر! این فرد را بشناسید و او را هرجا دیدید رسوای عالمش کنید.