در چه وضعیتی هستیم؟!

رفقای سندیکایی و هموطنان عزیز!

آنچه در نامه های ارسالی به رییس جمهور و وزیر بهداشت پیش بینی کرده بودیم متاسفانه اتفاق افتاد.

طوفان کرونا با توجه به رطوبت بالای پاییز و زمستان پیش رو با دستورهای اعلامی از سوی دولت و وزارت بهداشت جز کشتار بیشتر مردم هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت. سودمحوری یا ارزشمندی زندگی انسانها، این دو روشی است که در جهان برای مبارزه با کرونا اتخاذ شده است. چین، ویتنام و کوبا با اتخاذ قرنطینه های سخت و تامین مایحتاج مردم در قرنطینه توانسته اند به این بیماری مهار زده جان هموطنانشان را حفظ کنند. در روش سودمحوری و همه گیری همگانی جز کشتار مردم فقیر، سالمندان، بی خانمان ها، مبتلایان به بیماری های خاص و زمینه ای، اتفاق دیگری نیفتاده و نخواهد افتاد همچنانکه در آلمان، ایتالیا، انگلیس و برزیل و آمریکا افتاده است. پس بیاییم چاره ای برای این بیماری بکنیم.

طبق آخرین گزارش وزارت بهداشت در روز ٦ آذر ١٤٠٥١ نفر مبتلا و تعداد ٤٥٢ نفر از هموطنانمان از دست رفته اند. این به معنای این است که در هر ٤ دقیقه یک نفر ایرانی کشته و در هر ثانیه دو نفر به این بیماری مبتلا می شوند.

از اعضا، هواداران و هموطنانمان می خواهیم موارد بهداشتی را بسیار سخت گیرانه رعایت کرده و به دیگر هموطنانمان نیز نه تنها یادآوری بلکه یاری برسانند.

هنوز هم قرنطینه های دو ماهه سخت شهر به شهر و رایگان کردن مواد ضد عفونی و ماسک و دادن مایحتاج مردم در قرنطینه های علمی و ضابطه مند، چاره ساز است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٨ آذر ١٣٩٩