تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٣ آذرماه طبق فراخوانی که از سوی سه گروه از بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گرفته بود تجمعاتی در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، بجنورد، ساری، رودسر، رشت، اراک، ملایر، یزد، ابهر، خرم آباد، اهواز، ایلام، نیشابور و دلیجان روبروی سازمان تامین اجتماعی شهرها و در تهران در مقابل مجلس ساعت ١٠ و نیم صبح برگزار شد. در تهران جمعیتی حدود ٣٠٠ نفر تا ساعت ١١ حضور یافته و خواسته های خود را با شعارهایی که داده می شد و دست نوشته ها اعلام می کردند. بیشتر شعارها حول مستمری های ناچیز، همسان سازی ناعادلانه، وضعیت بد درمان، بیمه های تکمیلی بود. از جمله پلاکاردی که رویش نوشته شده بود« بازنشسته تامین اجتماعی از خط فقر به خط مرگ رسیده است». مستمری بگیران خواستار اجرای واقعی همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی، رفع تبعیض بین صندوق های بازنشستگی، اعتراض به مبلغ اندک اضافه شدن مستمری سخت و زیان آور، مخالفت با خصوصی سازی بخصوص در شستا بودند. 3 تن از بازنشستگان سخنرانی مختصری پیرامون خواسته داشتند.

با حضور نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از تهران (عسگری ) و از گرگان(سنگ دونی) در جمع بازنشستگان نظم تجمع مختل شد و بازنشستگان بدور نمایندگان حلقه زدند و بطور مشروح از مشکلاتشان صحبت کردند. نمایندگان ضمن آشنایی با مشکلات، با بازنشستگان حاضر به صحبت و گفتگو پرداختند برای طرح مشکلات و ارایه راهکارهای موجود شماره تلفن از نمایندگان دریافت شد. بازنشستگان هنگام رفتن نمایندگان مجلس فریاد می زدند که باز هم خواهند آمد.

در حاشیه گردهمایی تهران یکی از برادران نیروی انتظامی ضمن گفتگو با بازنشستگان از مشکلات کاری خودشان ابراز ناراحتی کرده و می گفتند که در هفته تجمعات مختلف از طرف بازنشستگان، فرهنگیان، مالباختگان را داریم و از دغدغه های ماموران انتظامات در حفظ نظم و دشواری های آن صحبت می کردند. همچنین در دو شهر اعتراض هایی یک نفره و دونفره هم صورت گرفت که نشانگر آن بود که اطلاع رسانی خوب نبوده است و اما عزم همین یک و دونفر، آمدن دیگران را نوید می داد. در اراک مستمری بگیران در محل طوماری را امضا کرده برای ریاست تامین اجتماعی استان فرستادند. در اهواز بازنشستگان با رییس کانون بازنشستگان دیدار و گفتگو کردند.

البته در این تجمع اعتراضی متاسفانه خبری از خبرنگاران مهم کشور برای پوشش دادن خواسته های بازنشستگان دیده نشد به ویژه از صدا و سیما. آری امروز نه خبری از حسینی بای بود، نه از یوسف سلامی و نه از آمنه سادات. برای این خبرنگاران دغدغه های پیرزنان و پیرمردانی که عمری به آبادانی این کشور جوانی داده بودند مهم نبود.