سهام سلیم و کارگران ایران خودرو

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در سال ۹۵ طی قراردادی که توسط کارگران امضا شد، به هر کدام از پرسنل، سهام سلیم تعلق گرفت. به هر نفر حدود ۲۶۰۰۰ سهم. مبلغ این سهام ٤ میلیون و نیم بود که قرار شد تعاونی اعتبار این مبلغ را به جای کارکنان پرداخت کند و تا سال ۱۴۰۲ از محل سود سالیانه شرکت سلیم، این بدهی تسویه بشود. امسال، تعاونی اعتبار در اقدامی فریبکارانه اعلام کرد که در این چهار سال، سهام سلیم سود نداشته و تعاونی اعتبار که متقبل پرداخت پول به جای کارگران بوده به پولش نرسیده و حالا کارگران باید ٩ میلیون به تعاونی اعتبار بدهند تا سهامشان از رهن تعاونی خارج گردد.

عده ای از کارگران این کار را انجام داده و در نامه ای به معاونت توسعه منابع انسانی ایران خودرو خواستار پول های واریزی خود به این نهاد شده اند. معاونت هم با پررویی اعلام کرده :«مبالغ کسر شده عودت نخواهد شد تا زمان تسویه حساب نهایی»

به این میگن سنگ پای قزوین