زحمتکشان و هزینه ای که باید به دوش بکشند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اتوبوس های شهری مهمترین وسیله ای است که زحمتکشان برای جابجایی و رسیدن به مقصد از آن استفاده می کنند.

با آمدن بیماری کرونا، رانندگان اتوبوس های خصوصی در کرج به شدت متضرر شده و باعث گردیده که ٦٠ درصد اتوبوس ها یا در گوشه تعمیرگاهها و یا به دلیل بدهی در کنج پارکینگ ها خاموش بیفتند. مثلن در خط فردیس به میدان کرج ٢٨ اتوبوس کار می کرده که در حال حاضر فقط ٨ اتوبوس به سرویس دهی مشغولند. مشکلات این رانندگان :

١- پرداخت یارانه ٣ میلیونی دو سال است که از طرف سازمان اتوبوسرانی قطع شده است

٢- متوقف شدن اقلامی از جمله روغن، لاستیک…که سازمان اتوبوسرانی به آنها داده می شد

٣- نبود مسافر در سر ایستگاهها به دلیل طولانی شدن زمان راه افتادن اتوبوس ها به دلیل کمبود اتوبوس

٤- تعمیرات بسیار گران. برای یک تعمیر موتور باید حداقل ٤٠ میلیون پول پرداخت شود

در این شرایط کرونایی و گرانی کرایه چند باره تاکسی ها، زحمتکشانی که به دنبال سوار شدن به اتوبوس هستند باید ساعت ها در ایستگاههای وقت شان تلف شود و یا از اندوخته اندکشان بار گرانی را تحمل کرده به مقصد برسند.