وضعیت در پروژه های پالایشگاه آبادان چگونه است؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از کمپین افزایش دستمزدها بسیاری از پیمانکاران مجبور به رعایت افزایش حقوق در پالایشگاه آبادان نمودند اما دیگر موارد را رعایت نکردند. در شرکت پیمانکار آبادراهان به پیمانکاری رحمت سلحشور و شرکت آی جی سی پیمانکاری کرامت سلحشور اینگونه است.

وضعیت رفاهی برای ٢٠٠ کارگر شاغل افتضاح است. قراردادهای سفید امضا از کارگران می گیرند. عیدی و سنوات و مزایا وجود ندارد. کارگران از درب پالایشگاه تا محل کارشان باید حدود ١٥ دقیقه پیاده روی کنند. وضعیت وسایل حفاظت فردی که در اختیار کارگر باید گذاشته شود افتضاح است از جمله یاده ترینش. صبحانه های پالایشگاه، کره سه سانتی متری در سه سانتیمتری با یک مربا در همون ابعاد روز بعد یک پنیر با یک حلوا شکری با همون ابعاد که کارگر باید از پنج صبح که بیدار میشود تا ظهر با آن نیروی کار داشته باشد!!!! نهار به موقع نمیرسد و معمولن سرد است و قابل خوردن نیست. یک ساعت استراحت ظهر را کامل در اختیار کارگر نیست حتا بعضی روزها می شود که یه ربع به ساعت یک به سراغ کارگر می آیند برای کار و از استراحت کارگر می زنند.

شام های این پیمانکاری شاهکار آشپزی دنیاست. از جمله ماکارانی افتضاح و آب لوبیا و آب عدس و گوجه بادمجون و غذایی که کارگران آن را «دمپایی ابری» نام گذاری کرده اند که قابل خورن نیست.

وضعیت سرویس بهداشتی که افتضاح است همه باید در یک لوله هال سایز بالا یا تو منحولها و کانکسهای متروکه کارشون انجام بدهند. دوتا دستشویی که برای ١٠٠ کارگر گذاشته اند که شلنگ و مایع و آب ندارد. روزهای بارانی هم آب گرفتگی دور توالت ها به معظلات کارگران اضافه می کند.(به عکس ارسالی نگاه کنید تا عمق فاچعه را ببینید)

روزهای بارندگی که کار تعطیل می شود حقوقی برای کارگر محاسبه نمی شود و بعضی از روزها باید زیر باران هم با ژنراتورهای روشن کار کنند.

این روزگار کارگر پروژه ای در با کلاس ترین پالایشگاه ایران است.

باید متحد شد تا وضعیت را بهبود بخشید. راه دیگری وجود ندارد.