اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا: از حقوق معلمان ایران دفاع کنیم

nut-300x108

اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا:
از حقوق معلمان ایران دفاع کنیم

روز پنج‌شنبهٔ گذشته، ۲۳ بهمن ۹۳، اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا (NUT) نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، و علی خامنه‌ای، ولی فقیه ایران، فرستاد. این اتحادیه که با «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران»، (کودیر)، ارتباط دارد و عضو یت رسمی این کارزار معتبر بین المللی را قبول کرده است، در پاسخ به فراخوان «کودیر» در اوایل بهمن ماه (۲۵روز ژانویه) در رابطه بااعتصاب دو روزه معلمان ایران حمایت خود از فعالیت های سندیکایی معلمان ایران در دفاع از حقوق حقه شان را اعلام کرد. نامه ضمیمه که امضای کریستین بلوئر، دبیرکل این اتحادیه در پای آن آمده است، طی یک ایمیل با عنوان «از حقوق معلمان ایران دفاع کنیم» توسط مسئولان بخش روابط بین‌المللی این اتحادیه، برای این دو مقام جمهوری اسلامی فرستاده شده است. در متن این ایمیل آمده است: «به پیوست، بیانیهٔ اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا و پیام همبستگی و پشتیبانی از حقوق معلمان ایران را برای شما ارسال می‌کنیم.»

متن کامل این بیانیه چنین است:

از حقوق معلمان در ایران دفاع کنیم!

اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا (NUT) دفاع از معلمان را وظیفهٔ خود می‌داند. به اعتقاد ما، حرفهٔ معلمی باید از این حقوق برخوردار باشد: دستمزدی که متناسب با اهمیتِ این حرفه باشد؛ شرایط کاری خوب و مناسب؛ و استقلال حرفه‌یی. جذب معلمان و نگه داشتن آنها، که در جای خود در برابر شاگردان مسئولند، فقط در دنیایی امکان‌پذیر است که برای این حرفه ارزش قائل شود.
امروزه در ایران معلمان در معرض تهدیدهایی از قبیل نپرداختن دستمزد و عدم ارتقای شغلی قرار دارند. آنها در شرایط کاری دشوار، نبود امنیت شغلی و خصوصی‌سازی آموزش انجام وظیفه می‌کنند. گذشته از این، در عمل، جای زیادی برای دگراندیشی نیست و صدای سازمان‌های صنفی را خفه می‌کنند. به‌رغم همهٔ اینها، ما با معلمان ایران ابراز همبستگی می‌کنیم.
اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا اعتقاد دارد که در کارزار جاری ما زیر عنوان «دفاع از آموزش»، به نقش معلمان باید ارزش گذاشته شود، چه در سطح ملّی و چه در سطح بین‌المللی.
با همبستگی،

کریستین بلوئر
دبیرکل اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا (NUT)
___________________________
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۲۹ بهمن ۱۳۹۳