شرکت کیسون نامرد را بشناسید!

نامه ای به پیام سندیکا رسیده است که آن را برای شما عینن می گذاریم.

دوستان کارگر، اگر خودتان یا کسی از آشنایان که می شناسید، بیکار است، برای کار در شرکت کیسون و شرکتهای زیر مجموعه آن در کوه مبارک جاسک کار معرفی نکنید چرا که بعد از چند روز پشیمان خواهد شد.

تا هم اکنون هنوز حقوق برج هفت را ندادن. اینجا خبری از سرویس برای رفت و آمد از کمپ تا محل کار وجود ندارد. صبح و غروب هر بار باید ۲۵دقیقه ای حداقل پیاده روی کرد تا به محل کار رسید. اینجا چیزی به نام مغازه وجود ندارد و خبری هم از مساعده نیست. حتا اگر پول داشته باشند هم با کارگر تسویه یا مساعده نمی دهند. امروز یه اعتصاب کوچیک داشتند برای یه ساعت کار نکردن کارگران. هرکسی برای کیسون می خواهد کار کند باید به غیر از ناهار شام صبحانه هر چیز دیگری که لازم دارد باید همراه خودش داشته باشد به دلیل فاصله حداقل ۶۰کیلومتری از نزدیکترین شهر. هیچ چیزی حتا تاید، و شامپو و صابون موجود نیست. تعداد کل حمام و سرویس بهداشتی برای حدود چهارصد نفر، ۱۶دستشویی و ۱۲حمام هست. یک آبدارخانه که کار توزیع غذا و آب داغ برای چای به عهده آنهاست. که توان پاسخگویی برای این تعداد کارگر را ندارند. برای سرگرمی کارگران فقط یک تکه زمین هست که هم محل فوتبال هم والیبال هست.

برادر کارگر اگر آمدی و پشیمان شدی یا اینکه مشکل برایت پیشامد کرد، از مساعده و پرداخت پول برای چند روز کار، خبری نیست و باید به تاوان اشتباهی که کردی کلی اذیت بشوی. من اطلاع رسانی کردم برای سندیکای فلزکاران که به شما بگوید.