عرق ریزان مدیریت ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، همه فکر می کنند در ایران خودرو کار کردن بسیار عالی و رویایی است اما نمی دانند که مدیریت بی عرضه ایران خودرو حتا از پس درست کردن آبسردکن سالن رنگ ٢ بر نمی آید و فقط هم به این مورد ختم نمی شود بلکه گذاشتن آبسردکن در مکانی که قابل دسترسی برای کارگران سالن نیست، خنده ای تلخ و خشمگین کارگران را به همراه داشته است.

مورد دیگر، تاخیر سرویس های داخلی در ایستگاهها، آن هم با وجود هوای سرد است چرا که مدیریت نتوانسته خودروهای مورد نیاز خطوط تولیدی را تامین کند.

مورد دیگر، کارگران کرجی شاغل در ایران خودرو بارها با نوشتن نامه از بی نظمی سرویس های ایران خودرو در مناطق کرج شکایت داشته اند. در این روزهای کرونایی و سرد باید در سرما بمانند و هم با تاخیر به سرکار برسند.

مورد دیگر تعداد مسافران سرویس شهرک ولی عصر شیفت بعدازظهر آن قدر زیاد است و کمبود جا دارد که کارگران از ترس بیمار شدن کرونایی، وسط راه پیاده شده، سر اتوبان با ماشین های شخصی تو راهی به خانه می روند.

به نظر شما با موارد گفته شده به نظر شما اعلام ٢١ دیماه روز سفید در ایران خودرو بدون ابتلا به بیماری را می توان به حساب مدیریت گذاشت؟