پیام سندیکا، شماره ٩٦ دی سال ١٣٩٩منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٩٦ دیماه ١٣٩٩ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر ص14
زحمتکشان و هزینه ای که باید به دوش بکشند! ص27
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم! ص28
اموال کارگران را به کارگران می خواهند بفروشند! ص30
نامه ارسالی به پیام سندیکا ص31
آنچه ما نداشتیم! ص32
مدیریت بحران! ص33
*هر دَم از این باغ بری میرسد* ص34
خاطره ای از زمستانهای پُر برف ص36
زنان کارگر چگونه روزگار می‌گذرانند؟ ص37
کرونا چه به ما آموخت ؟ ص39
«دعوت نامه» ص42
اهداف و اساسنامه انجمن سالمندان ایران ص44
بیاموزیم! ص46
اقتصاد سیاسی (1) ص47
درسنامه (7) ص49
به یاد تلاش های روشنگرانه علیرضاجباری ص51

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران
مراجعه کنید.