خواسته ی اصلی ما، معیشت است و درمان

می آییم با سفره ای خالی!

و دست هایی چروکیده از رنج کار،

تا بگوییم حق ما این نیست.

پیرو اعتراضات قبلی، به اطلاع همه بازنشستگان عزیز می رسانیم که تجمع سراسری بازنشستگان، مستمری بگیران ، از کارافتادگان و بازماندگان بیمه ی تامین اجتماعی در استان تهران ، استان ها و شهرستانهای همجوار (کرج و البرز و قزوین و غیره) در تاریخ ٢٦ بهمن ساعت ١٠ و ٣٠ دقیقه صبح در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

از همه بازنشستگان تقاضا داریم برای رساندن صدای حق طلبانه مان با حضور حداکثری در این تجمع شرکت کنیم.

همچنین از خواهران و برادران شهرستانی خود تقاضا داریم تجمعات خود را مقابل صدا و سیما برگزار کنند تا واکنشی باشد به عدم پوشش خبری اعتراضات مادربزرگ ها و پدربزرگ ها.

من میام، تو هم بیا

گروه بازنشستگان پایتخت و سراسر کشور

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

٩ بهمن ١٣٩٩