وضعیت نابسامان در دشت آزادگان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وضعیت نابسامان در دشت آزادگان در ٢ سایت شمالی و جنوبی با ٤٠٠ کارگر به کارفرمایی آسفالت طوس به همه کارگران قول می دهند که در این شرکت عقب افتادگی حقوق وجود ندارد و ٢٥ هرماه واریزی داریم. ولی هر ماه باید برای غذا و حقوق اعتصاب کرد تا پیگیر حقوق ها شده و واریز کنند. اعتراض کارگران برای افزایش حقوق و بهتر شدن غذا و به موقع دادن حقوق ها با یک چشم تمام می شد اما باز هم همان روال ادامه پیدا می کرد. یکی از مشکلات کارگران موقعیت کارگران بومی هویزه و سوسنگرد است. کمکیهای که از عرب‌های بومی هستند با حقوق 3 میلیون کار می کنند. حقوق مونتاژکار با ٢٣ روز کار ٦ میلیون و فیترهم با ٢٣ روز کار ٧ میلیون می گیرند.

در شرکت پارسیان ایده یک هفته قبل به بهانه ریزش نیرو ٤ کارگر ٢ فیتر و ٢ مونتاژکار که بهترین نیروهایشان بودند و اغلب اعتراضها هم از سوی این کارگران بود را، پیمانکار پروژه آقای کارگر اخراج کرد. حتا فورمن نیز به این اخراج اعتراض کرد اما سودی نداشت. قتی زمان تسویه پول کارگران شد پیمانکار یه فقره چک برای اسفندماه داد که کارگران قبول نکردند و با رفتن به حراست پیمانکار مجبور شد نصف حقوق ها را پول نقد و بقیه را برای آخر بهمن ماه بدهد.

خورد و خوراک و چای که اگر بخوری حتمن مریض خواهی شد. وضعیت خوابگاهها بسیار افتضاح است دور تا دو خوابگاه آب لجن و پشه مالاریا است. در کمپ ها پر از سگ ولگرد است. متاسفانه پیمانکاران برای اینکه بتوانند کار را بگیرند قیمت پایین می دهند و تمام زورشان را می گذارند تا از گرده کارگر به زور کار بکشند که نمیشود و مجبور به فرار می شوند.