اعتصاب در پالایشگاە نفت سنگین قشم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٠٠ کارگر شرکت آویژە در پالایشگاە نفت سنگین قشم از اول اسفند در اعتصاب بسر می برند و در محوطه پالایشگاه جمع شده و خواسته های خود را می خواهند. خواسته های کارگران تسویه حقوق و مزایا تا اول اسفند امسال است.

در سال گذشته و با آمدن کرونا به پيشنهاد سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها، از کارگران خواسته شد کارهای خود را به سرانجام رسانده تا بهداشتی شدن محیط کار در خانه بمانند و کارفرمایان را هم موظف کردند که حقوق و مزایا و عیدی کارگران را تا آخر اسفند به کارگرانشان پرداخت کنند که متاسفانه کارفرمایان سودجو از این عمل خودداری کرده به بهانه ترک پروژه ها آنچه اجحاف بود در حق کارگران روا داشتند. در اعتصاب بزرگ و سراسری مرداد ١٣٩٩ که برای افزایش حقوق ها و بهتر شدن شرایط کاری انجام گرفت، کارفرمایان قول دادند حقوق اسفند ٩٨ کارگران را پرداخت کنند.

متاسفانه شرکت آویژە در پالایشگاە نفت سنگین قشم از دادن حقوق اسفند سال گذشته سرباز زده است. همچنین کارگران این شرکت هنوز حقوق دیماه و بهمن خود را نیز دریافت نکرده و به همین خاطر از اول اسفند ترک کار کرده در خوابگاههای خود ماندند تا حصول نتیجه. در حال حاضر کارگران در محوطه پالایشگاه جمع شده و خواهان دستمزدهای عقب افتاده خود هستند و نیروی انتظامی نیز در مقابل درب پالایشگاه حضور دارد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها ضمن محکوم کردن این عمل شرکت آویژه حمایت خود را از این کارگران اعلام داشته و از هرگونه کمکی برای به پیروزی رسیدن این اعتصاب دریغ نخواهد کرد. بی تردید کارگران آگهی های کار شرکت خلافکار آویژه را بی پاسخ گذاشته به حمایت از خانواده های کارگری برادرانشان این شرکت را تا حصول نتیجه تحریم کارگری خواهند کرد.

کارگر برادر کارگر