جواب نان، کتک نیست!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از دوسال است ادامه داشته و نسبت به مستمری های حقیرانه خود معترض هستند در تهران و سراسر کشور برگزار شده است.

تجمع سراسری در ٢٣ شهر قزوین، کرج، کرمانشاه، یزد، ایلام، خرم آباد، تبریز، تهران، اصفهان، اراک، رشت، شوش، بجنورد، شوشتر، کرمانشاه، شیراز، کرمان، اهواز، قزوین، ساری، شاهرود، اردبیل، سنندج برگزار شد. در تبریز بیش از ٢ هزار بازنشسته در مقابل اداره کار این استان تجمع کردند. در کرج بازنشستگان با انداختن سفره و بشقابی خالی تجمع را برگزار کردند. در اراک رییس سازمان تامین اجتماعی این شهر به میان بازنشستگان آمد و سخنانی را به بازنشستگان گفت ولی مورد قبول واقع نشد.

در تهران دو تجمع برگزار شد که یکی مقابل وزارت کار و دیگری هم در مقابل مجلس شکل گرفت. در تجمعی که مقابل وزارت کار قرار بود برگزار شود نیروی انتظامی از قبل محل را به اشغال خود درآورده بود و با آوردن زنان پلیس تلاش در متفرق کردن افراد را داشتند. در ساعت مقرر و با آمدن بخشی از تجمع کنندگان که آقای اسماعیل گرامی نیز در میان آنان بود خشونت آغاز شد. نیروی انتظامی از دو سو تجمع کنندگان را به سوی خیابان بهبودی و مسجد واقع در محل رانده و تعدادی را دستگیر کردند. عده ای دیگر را نیز به سمت مترو رانده که درگیری بین مردم و نیروی انتظامی در گرفت که تعدادی از جوانان و پیرزنان و دختران جوان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آقایان اسماعیل گرامی از بازنشستگان فرهنگی ، کامیار فکور روزنامه نگار، اسعد مفتاحی کارگر دستگیر شده و همگی به دادسرای اوین برده شدند البته در موقع تنظیم این خبر مطلع شدیم اسعد مفتاحی ساعت ٩ شب آزاد شد.

در تجمع مقابل مجلس نیروی انتظامی برای جلوگیری از تجمع آمده و اعلام کردند:« که دیروز جلوی مجلس تجمع بازنشسته ها بود دیگر چرا امروز جلوی مجلس جمع شدید. مجلس که بودجه مورد نظر افزایش حقوق بازنشسته ها رو تصویب کرده است» به آنان گفته شد که:« هنوز مجلس کار بودجه اختصاص داده شده برای بازنشسته ها را انجام نداده است» سپس با اینکه نیروی انتظامی در صحنه حضور داشت پلاکاردها نصب و سخنرانی و شعارها آغاز گردید. از تریبون بارها اعلام شد که تجمع مقابل وزارت کار نیز مورد حمایت این گروه است. دو سخنران مرد از شفاف نبودن وضعیت و پاسخگو نبودن سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده ها و همچنین در مورد شریک کردن صندوق ورشکسته فولاد در بودجه اختصاصی به تامین اجتماعی سخن گفتند. دو سخنران خانم از حقیرانه بودن مستمری ها و ادامه همسان سازی در سالهای پیش رو گفتند. متاسفانه با آمدن تعدادی از بازنشسته ها که از وزارت کار به این تجمع ملحق شده بودند خبرهای ناگوار دستگیری و ضرب و شتم دوستانمان به گروه رسید. یکی از خانم های بازنشسته قطعنامه را خوانده و خانمی که از درگیری جان سالم بدر برده بود برای خاتمه تجمع شعار:« جواب نان، کتک نیست» را داد که بازنشسته ها بارها آن را تکرار کردند.

تجمع راس ساعت ١٢ خاتمه یافت.

عکس های جلوی مجلس