پایان اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران با توافقی که نمودند از یکشنبه شروع بکار کردند. روز شنبه آقای سبزی نماینده شهرستان به اتفاق حق پرست نماینده اداره کار و چند نفر دیگر از مسئولین شهر به شرکت آمده و در جریان مشکلات کارگران قرار گرفتند.توافقی امضا شد مبنی بر ١-دادن یک فرجه ۲ ماهه به کارفرما برای اجرای تعهداتش.

٢-کارگران نیمه ساخته های تولید شده در خط تولید را کامل کنند تا خراب نشود و بارگیری شده تا کارفرما سهم بازار را از دست ندهد.

٣- قرار شد صندوق تعاون کارگران را هر ماه با چندین نفر تسویه کند

٤- بابت طرح طبقه بندی مشاغل که در سال۷۵ در شرکت اجرا شده بازنگری صورت بگیرد تا در صورت امکان و به صلاحدید کارفرما حقوقها افزایش یابد

فعلن کارگران با یک عقب نشینی و داده فرجه به کارفرما و در جریان قرار دادن مشکلات کارگران و اختلاف بین کارفرما و کارگران، مسئولین را در جریان گذاشتن تا اگر سری بعد بخاطر بد عهدی این خانوم اعتصاب کردند دست بالا را در مذاکرات داشته باشند.

کارفرما عیدی کارگران را امروز واریز کرد. بابت۲۲ بهمن یک مختصر ارزاق در حدود۲۵۰ هزار تومان داد.

کارگران منتظر روند وفای به عهد کارفرما هستند.