تعاونی مصرف ذوب آهن به کجا می رود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران ذوب آهنی از گرانی های اخیر بسیار ناراحت بوده و اعلام کرده اند که قیمت لوازم خانگی در فروشگاههای تعاونی مصرف ذوب آهن بسیار گرانتر از بیرون می باشد. همچنین به دلیل عدم توزیع اجناس دولتی همچون مرغ، برنج، روغن باعث فشار بیشتر بر روی خانواده های کارگری شده اند. کارگران می پرسند اگر امروز تعاونی مصرف به وظیفه خود که همانا تهیه اجناس ارزان و کمیاب است، عمل نکند پس به چه دردی می خورد.

از سوی دیگر کارگران شیفت طی نامه ای به مدیریت پرسیده اند:« هزینه پذیرایی شیفت شب که از شهریور تا کنون توزیع نشده است چه زمانی پرداخت خواهد شد»