گزارش از هفت تپه و تجمع آموزگاران در تهران

گزارش از هفت تپه:
1500 کارگر نی برسیاه که کارگران پیمانی و شرکتی نیشکر هفت تپه می باشند ، مدت یک هفته است به دلیل پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده 2 ماهه خود در اعتصاب به سر می برند. کارگران نی بر پیمانی و شرکتی طبق روال شرکت هر 15 روز باید تسویه حساب  بشوند.همچنین باید طبق مصوبه دولت که به اولاد سوم به بعد حق اولاد پرداخت شود متاسفانه در شرکت هفت تپه نه به پرسنل اداری خود شرکت و نه به کارگران نی بر پرداخت نمی شود که این دزدی آشکار از حقوق کارگران است.
با توجه به اعتصاب ماه قبل و تلاش سندیکای کارگران هفت تپه از سال 86 تا 88 برای اجرایی شدن طبقه بندی مشاغل در شرکت نیشکر هفت تپه متاسفانه قول های مدیریت شرکت بعد از اعتصاب مبنی بر تجدید نظر در طبقه بندی مشاغل اجرا شده ، نه تنها به سود کارگران نبود بلکه تنها با اضافه کردن سنوات کارگران به مقدار هرسال 250 تومان قضیه را فیصله دادند. در این طبقه بندی مشاغل کسانی که از طرف کارگران نماینده برای اجرا نمودن طبقه بندی بودند از طرف کارگران انتخاب نشده بودند، بلکه همگی از کادر اداری ومهندسین گوش بفرمان شرکت بودند. با اجرای طبقه بندی قلابی حقوق و مزایای خوبی برای خود درست کردند. حتا در بسیاری اوقات با جابجایی کارگری که در گروه 12 بود به گروه 10 باعث کم شدن دریافتی کارگران شدند. بسیاری از کارگران مانند استادان جوشکار از گروه پایه ی خود محروم شده و در این طبقه بندی قلابی شان ، گروه پایه ها به افراد گوش به فرمان مدیریت داده شده است. با آمدن شب عید شرکت هفت تپه در بحران به سر می برد.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک    13/ 12/ 1393
 
 
گزارش کارگر فلزکار از تجمع آموزگاران در تهران :
در تجمع آموزگاران در جلوی مجلس وقتی از یک آموزگار پرسیدم که چرا به تظاهرات آمده گفت: من در جنوب شهر تهران در منطقه محروم و کارگرنشین محله زمزم خیابان مهران درس می دهم. 2 برادر درمدرسه من هستند که هرچه تلاش کردیم این دو برادر را در یک شیفت بگنجانیم موفق نشدیم. تا اینکه توسط یکی از شاگردان خود پی بردم که این دو برادر فقط یک کفش دارند و صبح یکی از آنها پوشیده و به مدرسه می آید و بعدازظهر هم دیگری این کفش را می پوشد. من چطور در مقابل این سیستم نا عادلانه سکوت کنم. این درحالی است که ثروت این مملکت در دست عده ای دزد غارت می شود و سیستم قضایی و امنیتی خواب هستد. بیشتر بچه های کلاس من صبحانه و یا نهار نخورده به سرکلاس می آیند آن وقت بودجه آموزش و پرورش از همیشه کمتر تصویب می شود. این بود عدالتی که قرار بود برقرار شود.