گزارشی از روند نامه به رهبری!

در طی اعتراض سراسری شما کارگران پروژه ای در مردادماه امسال، نامه هایی به نهادهای مختلف نوشته شد منجمله به رهبری. دفتر ایشان نامه را به وزارت کار تهران ارسال و سپس به اداره کل کار بوشهر ارجاع شد. نماینده شما کارگران که با امضای ١٠٠٠ نفری با کد ملی تان، آقای مازیارگیلانی نژاد را به نمایندگی معرفی نموده بودید با تماس هایی که از اداره کل بوشهر بطور مکرر با ایشان گرفته شد، مشکلات شما دوستان را به این اداره محترم منعکس نمود. پس از این تماس ها آنها اقدام به اعزام واحدهای بازرسی به پتروشیمی های ٥ و ٦ نمودند که حراست این پتروشیمی ها اجازه ورود به این بازرسین را ندادند. لذا اداره کل کار بوشهر طی شکایتی موضوع را با دادستان بوشهر در میان گذاشته و شکایت را پیگیری می کنند. روز ٢٤ اسفند هم مدیران کل اداره کار بوشهر و دادگستری بوشهر جلسه ای به همین خاطر داشتند متاسفانه تا امروز ٢٥ اسفند هنوز نتوانسته اند اجازه بازرسی از پتروشیمی ها را صادر کنند.

به دوستان پروژه ای که در کارگاههای خود با مشکل کاری روبرو هستند اعلام می کنیم که می توانند به اداره کل بوشهر واقع در چهارراه کشتیرانی روبروی راهنمایی و رانندگی طبقه همکف اداره روابط کار آقای شهریور مراجعه و مشکلات کارگاه خود را با ایشان در میان بگذارند. این تماس های تلفنی و حضوری نیازی به دادن نام مراجعه کننده ندارد.

همچنین برادران کارگر می توانند با ارسال اخبار و مشکلات به صفحه شخصی تلگرامی نماینده تان آقای گیلانی نژاد ایشان را در جریان مشکلات خود گذاشته تا ایشان با منعکس کردن مشکلات پیگیر کارهای شما باشند.

کارگر برادر کارگر

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها ٢٥ اسفند ١٣٩٩