مرگ را برای شما می خواهیم!

حداقل دستمزد کارگران ٥ برابر زیر خط فقر برای محکوم کردن خانواده های کارگری به گرسنگی مطلق تصویب شد. تصویب پایه حقوقی بر مبنای ٢ میلیون ٦٥٥ هزار تومان نشان از درجه فهم و شعور تصویب کنندگان، از انسانیت و نیازهای آن است. مافیای کارفرمایی که از تجمعات هر هفته ای بازنشستگان به ستوه آمده بود با دستور حمله به این تجمعات و تصویب حداقل دستمزد برای سال ١٤٠٠، پیامی روشن برای زحمتکشان سراسر کشور فرستاد: «مرگ را برای شما می خواهیم»

نمایندگان دولت با همدستی آشکار دلالان کارفرمایی و به ویژه نقش پنهان موسسه نذر و اشتغال اصفهان که از مدتها پیش برای نابودی قوانین کار تلاش می کند، از سال گذشته یک جانبه گرایی را به این جلسات آشکارا تحمیل کردند. شوربختانه نمایندگان کارگری حاضر در این جلسات از درک ترفندهای فریبکارانه دلالان کارفرمایی ناتوان بوده و این عجز را در تعیین دستمزد نشان دادند. با اینکه کارگران پیام فرستاده بودند که :« از امضای آنچه کمتر از سبد معیشت است خودداری نموده و بگذارید یک جانبه گرایی نمایان و دست دلالان کارفرمایی و دولت برای زحمتکشان آشکار گردد»، اما آنان چنین نکردند.

در سال گذشته دلار ١٢ هزار تومان بود که حداقل دستمزد باید با دلار ٢٤ هزار تومانی به ٣ میلیون ٩٠٠ هزار تومان می رسید تا با ١ میلیون ١٠٠هزار تومانی مزایای تصویب شده امروزی، به ٥ میلیون برسد تا قدرت خرید سال گذشته فقط حفظ شود و اگر گرانی های امروزه که بیش از ٣٠٠ درصد است لحاظ می شد دستمزدها بیش از ١٠ میلیون تومان باید مصوب می گردید. هم اکنون مرغ و روغن و تخم مرغ در پستوهای دلالان نهفته و از سفره های زحمتکشان پر کشیده است و دلالان با فروش آن در بازار سیاه هرکاری دلشان می خواهد با سفره های مردم کرده و نه دولت و نه هیچ مسوولی پاسخگو نیست. در این میان آنچه شفاف سازی نمی شود جلسات تعیین حداقل دستمزد است تا دست های پنهان صادرکنندگان مرگ برای زحمتکشان روشن شود.

در موضوع افزایش قدرت خرید زحمتکشان آنچه باید همیشه در دستورکار خود داشته باشیم مبارزه برای آموزش و بهداشت رایگان و فراگیر و با کیفیت، مسکن ارزان و ثابت ماندن قیمت کالاهاست که بخشی از دستمزد طبقه کارگر و سهمش از ثروت ملی است. عرصه کارزار تنها موضوع افزایش دستمزدها نیست بلکه حفظ قدرت خرید خانواده های کارگری است.

آنچه در صدر وظایف جنبش کارگری و بخش سازماندهی شده ی آن یعنی جنبش سندیکایی است، حفظ اتحاد و همبستگی است تا بتوانیم خواسته های بر حق خود را به سیستم سرمایه داری حاکم تحمیل کنیم.

پیش به سوی عضویت در سندیکاهای کارگری

با هدف ارتقا بخشیدن به سطح زندگی عموم مردم و ریشه کن کردن فقر

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزتی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

٢٦ اسفند ١٣٩٩