سپاسگزار یاریگران ارزشمند پویش مردمی #نه_به_ته_سیگار هستیم!

با درود بر همه ی نیک اندیشانی که از تیرماه ١٣٩٨ پویش مردمی #نه_به_ته_سیگار را یاری کرده وباعث غنای پویش شدند تا حاصل تلاش هایمان ببار نشیند و امروز خرسندیم که شهر کرج اولین شهر در کشور است که ٥ پارک آن مجهز به سطل های مخصوص جمع آوری ته سیگار گردید.

سپاسگزار یاران مان در سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، گروه کوهنوردان فلزکار، خیریه مهر کوثر، باشگاه های کوهنوردی مهر البرز و ستارگان البرز، انجمن کوهنوردان ایران، انجمن توسعه پایدار قائمشهر، گروه خیریه منشاء قائمشهر، انجمن دوستداران دماوند کوه، پویش سه شنبه های بدون خودرو، دوستانمان در کاشان، قائمشهر، بابل، تهران، کرج،… و انسانهای فرهیخته ای چون خانم مهین صادقی نژاد، خانم بدرالملوک امام، مهندس فرهنگ جولایی، دکترمحمدرضاکیا دلیری، خسرو یزدانی، کاظم باقرزاده،…. هستیم.

یاران قدم اول برداشته شده است و هنوز به دستها و اندیشه های والایتان نیازمندیم تا این پویش مردمی تبدیل به پویش ملی و فراملی شده و ثمره ی آن را در سطح ایران نظاره گر باشیم.

نوروز پیروز و همایون باد

پویش مردمی.#نه_به_ته_سیگار

٢٩ اسفند ١٣٩٩