لیست تحریم ١٤٠٠ پیمانکاران و شرکت های متخلف که حق نیروها را ضایع و پایمال می کنند

بنام‌خدا

لیست تحریم ١٤٠٠ پیمانکاران و شرکت های متخلف که حق نیروها را ضایع و پایمال می کنند:

١-پیمانکاری آذرکمان

٢ – اکسیر صنعت فاز 14

٣ -پروژه جاسک (بخش پایپینگ و مخازن)

٤- -شرکت کیسون در پتروشیمی سبلان

٥- پیمانکاری محمودی در پتروشیمی بوشهر سایت1

٦-پیمانکاری منوچهر موسوی در شرکت فرجود در پتروشیمی بوشهر سایت1

٧- بهنام لیموچی و مهندس دهکردی در شرکت جهانپارس پالایشگاه مهران بخاطر فریب نیروها برای کشاندن نیروها تا لب مرز و عدم عقد قرارداد نرخی که قولشو داده بودن

٨-پیمانکاری رفیعی فاز 13 شرکت فراب

٩- سد گدار اندیکا شرکت به نام عمران مارون

١٠- -هوشنگ کیانپور و مجاهد کیانپور شرکت پارس فنون فازهای عسلویه DMC

١١-پیمانکاری علی مکوندی در شرکت میثاق مهر جنوب پتروشیمی‌ مسجدسلیمان ( رنگ عایق )

١٢- پیمانکاری شریفی در سایت یک پتروشیمی بوشهر

برادران کارگر لطفا اسامی پیمانکاران متخلف را به تیم مدیریت گروه ارسال کنید با ذکر صادقانه تخلفات تا پیمانکاران فاسد و حق کارگر خور را رسوا و تحریم نیرو کنیم .

اسامی ذکر شده تحریم نیرو هستند و کارگران از کار کردن برای این شرکت ها و پیمانکاران خودداری کنند

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان

اتحاد رمز پیروزی ماست