وزارت کار و شفاف سازی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وزیرکار در مصاحبه ای با نشریه آتشکار چنین گفته است:« درآمد صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری از ٢ به ١٠ هزار میلیارد و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از ٣ به ٣٢ هزار میلیارد رسیده است…. ما رتبه اول شفافیت در نظام دولت الکترونیک را به دست آورده ایم. مردم حق شان دانستن است»

در مورد بخش اول باید از آقای شریعتمداری پرسید حال که درآمد تامین اجتماعی ١٠ برابر شده چرا برای همسان سازی حقوق بازنشستگان این قدر مقاومت می کنید؟ آیا این افزایش درآمد نباید در سفره کارگران و بازنشستگان دیده شود؟ یا فقط باید در فیش حقوقی مدیران سازمان دیده شود. آیا نباید سطح پوشش دارو و درمان را برای بازنشستگان و کارگران شاغل بهبود بخشید؟

در بخش دوم ایشان در مورد شفاف سازی حرف زده اند ما از وزیرکار می پرسیم آیا مردم می توانند بدانند حقوق شخص شما مندرج در فیش حقوقی تان چقدر است؟ آیا مردم دسترسی آزاد به فیش های حقوقی معاونان تان، مدیران کل سازمان، مدیران شستا دارند که بدانند اینان چقدر می گیرند؟ چرا برای مردم شفاف سازی نمی کنید که 32 هزار میلیارد افزایش درآمد سازمان در کجا خرج خواهد شد؟

آنچه برای کارگران و بازنشستگان شفاف می باشد این است که سطح درمان و داروی سازمان بسیار نازل شده و دفترچه هایمان به ورق پاره ای بدل گردیده است. بازنشسته دندان ندارد و نمی داند چرا از این 32 هزار میلیارد پولی برای دندان هایش خرج نمی شود؟ بازنشسته نان برای خوردن ندارد و مجموعه شما برای همسان سازی حقوق ها جان می دهد و دست به دروغگویی و دغلبازی می زند. شفاف سازی یعنی این.