برای شرکت های دغلکار، کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت های پیمانکاری دغلکار برای اینکه کمترین دستمزد را به کارگران بدهند با دادن آگهی جذب نیرو بیش از نیاز و کشاندن کارگران به محل کار وقتی ظرفیت کاریشان پر می شود در یک عمل ناجوانمردانه اقدام به خاموش کردن تلفن هایشان کرده و کارگری را که صدها کیلومتر آمده تا کار کند را در شهر سرگردان می کنند. یکی از این پیمانکاران آقایی به نام ثقفی می باشد و درخواست جوشکار 2G3G با سابقه کار مخزن را در بندرعباس داشته اند. کارگر وقتی به بندرعباس رسیده گوشی آقا خاموش بوده و بعد هم ادعا می کند وضعیت آنتن دهی منطقه خراب است و به همین دلیل نتوانسته پاسخگو باشد.

الف) کارگران از قبل از حرکت آدرس محل کار را دریافت کرده سپس راهی شوند.

ب) به پیمانکار بگویند که چنانچه از استخدام منصرف شود باید پول کرایه و دو روز حقوق را بپردازد

ج) در صورت بدقولی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران را در جریان امر قرار دهید تا اطلاع رسانی شود و کارگران برای چنین افرادی کار نکنند.

اما دوستان عزیز کارگر بدانند شرایط محل کار پیمانکار ثقفی چنین جایی است:

١- آنجا اینترنت و آنتن موبایل وجود ندارد*

٢- مسیر جاسک بسیار دور و طولانی می باشد مثلا از شهرکرد تا اونجا هزارو پانصد کیلومتر و حدود ١.٦٠٠.٠٠٠ میلیون تومان کرایه رفت و برگشت هر نفر میباشد*

٣- حدود چهار کیلومتر ورودی شرکت همش جاده خاکی پیاده روی دارد و یک ماشین را برای آوردن کارگر تا محل کار نمیفرستند*

٤- برای کارگران جدید شام و صبحانه نخواهند داد و باید کلی التماس کنی*

٥- کسی آنجا نیست که کارگر جدید را کنترل و تحویل بگیرد*

٦- امکانات رفاهی و خوابگاهی کاملاً صفر می باشد*