شگردهای دغلبازان را بشناسیم و رسوایشان کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های کارگری افراد زیر باید رسوای دو عالم شوند:

١- در پتروشیمی مرجان کارگران را برای اورهال آورده و می گوینده دو ماه کار است بعد از ١٤ روز کارگران را تسویه کردند. اقای مهندس اصفهانی و آقای صباغ شیاد به دروغ برای اینکه نیروها اعتراضی نکنند اعلام کردند:« برای اینکه نیروها متضرر نشوند ما ١٤ روزر کارکردشان را ٨ میلیون حساب می کنیم» یک قرارداد صوری نوشته و برای کارگران در قرارداد زدند ٨ میلیون تومان. ولی بعد اینکه کارگران همه رفتند برایشان ٥ میلیون تومان واریز شد. و حالا هم جواب گوشی را اصلا نمیدهند.

٢- پیمانکاری بهرام کیانی و شرکت نیروگستر ایستگاه فشار خط لوله گوره به جاسک در گناوه این پیمانکار و شرکت قرارداد با کارگران نبسته و بیمه کارگر را رد نمی کنند و بعد از چند ماه می گویند پایه حقوقت این قدر است اگر نمیخواهی بسلامت. وقتی هم که کارگر می رود پولش را واریز نمی کنند.

٣- پیمانکاری حشمت طهماسبی در پتروشیمی ابن‌سینا ماهشهر. خوابگاه افتضاح. آب خوردن ندارد با کارگر قرارداد نمی بندد و اینقدر امروز و فردا می کند تا کارش کمی سبک شود سپس با اعلام نصف قیمت دستمزد شما را وادار می کند یا با همین مبلغ کار کنی و یا اینکه بگذاری و بروی.