یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، تجمع اعتراضی بازنشستگان به فریبکاری تامین اجتماعی در همسان سازی به مستمری های حقیرانه شان امروز ٥ اردیبهشت در شهرهای، شوش، اهواز، اردبیل، اصفهان، اراک، بروجرد، کرمانشاه، قزوین، کرج و تهران برگزار گردید. در شهر رشت با آنکه بازنشستگان اعلام کرده بودند تا ١٠ اردیبهشت به سازمان تامین اجتماعی در اصلاح احکام فرصت دادند اما امروز در مقابل اداره کل تامین اجتماعی ٣ ون نیروی انتظامی مستقر شده بود. در کرج ٤ نفر از تجمع کنندگان به دیدار رییس تامین اجتماعی شهر رفته و خواسته های خود را اعلام نمودند. در تهران با آنکه در دو محل اعلام تظاهرات شده بود عده ای در حدود ٦٠ نفر در مقابل مجلس تجمع و سخنرانی و شعار دادند. در تجمع دیگر در مقابل سازمان تامین اجتماعی تهران از ابتدای صبح حضور لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به شدت به چشم می خورد و از هرگونه دورهمی جلوگیری و به شدت برخورد می کردند. حتا افراد مسنی که از آنجا رد می شدند راهشان را سد می کردند. برخورد لباس شخصی ها با بازنشستگان به درگیری و دستگیری یک نفر منجر شد که با اعتراض شدید بازنشستگان و حتا دست به یقه شدن به آزادی فرد دستگیر شده منجر شد. به گزارش یک بازنشسته:« بازنشستگان جمعهای ۴ نفره الی ۵ نفره تشکیل داده بودند که جمعیت ۳۰ الی ۴۰ نفر میشدیم. لباس شخصی ها با توهین کردن درگیری ایجاد می نمودند و زدوخورد شروع شد. یکی از بازنشستگان را دستگیر کردند و بکش بکش به سمت مینی بوس نیروی انتظامی می بردند که با یک یورش بازنشستگان فرد دستگیر شده را آزاد کردیم و لباس شخصی ها عقب نشینی کردند و خود من یقه یکی از لباس شخصی ها را گرفته گفتم مرتیکه تو خودت بچه یک کارگری به چه مجوزی این رفتار زشت ناپسند را انجام می دهید. و انصافآ آدم با معرفتی بود هیچ نگفت و رفت»

همزمانی تجمع بازنشستگان با تجمع اعتراضی پرستاران در مقابل سازمان تامین اجتماعی که در اعتراض به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری و عدم اجرای مفاد قانون مشمولیت پرستاران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور، گرد آمده بودند باعث حضور گسترده نیروهای پلیس و لباس شخصی در مقابل سازمان تامین اجتماعی و خیابانهای اطراف آن شده بود. به گفته شاهدان عینی ٣ پرستار دستگیر شدند.

بسیاری از بازنشستگان در شهرهای دیگر مانند تبریز، رشت… منتظر روز ١٠ اردیبهشت مانده اند تا ببیند آیا قول های مسوولین تامین اجتماعی در خصوص اصلاح احکام و افزایش های درست به مستمری ها صورت خواهد گرفت و به همین خاطر از تجمع در شهرهای خود خودداری کردند و به همین دلیل شهرهای تجمع کننده بسیار کمتر از همیشه بود.

امروز تهران جلوی تامین اجتماعی

امروز تهران جلوی تامین اجتماعی