روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای را گرامی می داریم!

٨ اردیبهشت (٢٨ آوریل) روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سراسر جهان در حالی گرامی داشته می شود که سندیکاهای کارگری با نظارت مداوم، کارفرمایان را موظف به رعایت ایمنی می کنند، که متاسفانه در کشور ما ایمنی و بازرسی معنی ندارد.

روز ٣٠ فروردین سال جاری ٢ زن و ٤ مرد در کارگاه مبل سازی جاجرود در آتش آن چنان می سوزند که قابل شناسایی نیستند. این کارگاه فاقد سیستم اطفای حریق بوده است. این کار گاه و کارگاههای مشابه آن در سراسر کشور هیچگاه توسط بازرسان وزارت کار بازرسی نشده و نمی شوند.

وزارت کار بخش بازرسی و ایمنی خود را کلن تعطیل کرده است. در پروژه های نفتی، گازهای متصاعد شده در پتروشیمی ها و مراکز تولید نفت در هوا پراکنده اند. این مراکز خود را به فیلتر های مخصوص مجهز نمی کنند و کارگران پروژه ای و رسمی این مراکز بدون آنکه بدانند در اثر استنشاق این گازها مبتلا به بیماری های ریوی، قلبی، چشمی، پوستی شده و در نهایت به سرطان تبدیل می شود.

ما ضمن هشدار به وزارت کار مبنی بر فعال نمودن بخش بازرسی و ایمنی، اعلام می کنیم موضوع ابتلا به بیماری کرونا کارگران در واحدهای تولیدی و پیشگیری از آن نیز باید در صدر الویت های بازرسان وزارت کار قرار گیرد و باید تمامی کارفرمایان موظف به اجرای پروتکل های مصوب وزارت بهداشت در سراسر کشور شوند.

از کارگران می خواهیم نسبت به ایمن بودن محل کار خود اطمینان پیدا کرده سپس به سرکار بروند و چنانچه این عدم رعایت ایمنی و عدم رعایت موارد بهداشتی در خصوص بیماری کرونا را از سوی کارفرما ها مشاهده کردند به ما گزارش کنند تا پیگیری شود.

در این آتش سوزی تنها کارفرما مقصر نیست، بلکه مقصر اصلی وزارت کار است که در تعطیلی اینگونه واحدهای پرخطر وظیفه خود را انجام نداده است. قوه قضاییه باید مسوولین وزارت کار را به خاطر این سهل انگاری ها دادگاهی کند.

اول ایمنی بعد کار

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٨ اردیبهشت ١٤٠٠