وضعیت کارگرانی که ثروت می آفرینند!

در شرکت ریتون واقع در عسلویه وضعیت واقعن افتضاح است. پروژه ساختمان سازی مجتمع آموزشی اقامتی پلیمر آریاساسول که مجری کار َشرکت ریتون می باشد. ٤٠٠ کارگر در این پروژه کار می کنند. خوابگاه ۲۰ نفره است و یک حمام و دستشویی دارد که بصورت مشترک کارگران با این وضعیت بیماری کرونا از آن استفاده می کنند. خوابگاهها بیشتر در روستاهای هاله و بساطین پخش هستند که خانه های شخصی است که برای خوابگاه ساخته نشده اند. در همین خوابگاه دو حمام و توالت است که متاسفانه یکی از حمام و توالت ها قابل استفاده است اما توالت دیگر گرفته و کارفرما اقدامی برای درست کردنش نمی کند. برای یک توالت رفتن باید ۲۰ نفر در اول صبح صف بایستند.

شرکت ریتون با سواستفاده افراد زیر ۱۸ سال استخدام کرده که بیمه به آنان تعلق نگیرد تا منفعت بیشتری شرکت داشته باشد. از کارگران هیچ گونه مدارک جهت بیمه نخواسته اند تا آنان را بیمه نکند.

کارگران این شرکت خلافکار از سندیکای کارگران خوزستان و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها خواسته است به این موضوع رسیدگی کنند.