برای پیمانکاران نامرد کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری طهماسبی شرکت آریاروش منطقه جفیر اهواز ان جی ال ۳۲۰۰ بعد از یک هفته کار کارگران، قرارداد دستمزد سال گذشته را به کارگران تحمیل کرده تا امضا کنند. ایشان فقط دنبال جمع کردن کارگر بوده تا کار را از دست ندهد. با این نامردی، تمامی کارگران تسویه حساب کردند تا بدون نیرو بماند و درس عبرتی شود برایش.

دوستان کارگر کسی برای این شرکت و پیمانکاری طهماسبی کارنکند چون به مشکل بر خواهد خورد. این کارگران سومین اکیپی هستند که آنجا رفته و بعد یه هفته تسویه حساب می کنند. انتشار این مطلب فقط به منظور روشن کردن ذهن کارگران نسبت به این پیمانکار بوده است تا همکاران به دام این پیمانکار فاسد نیفتند.

با تشکر از سرپرست جوش آقای سعیدی که حقوق ها را طبق کمپین افزایش دستمزدها برای کارگران زده بود. متاسفانه ایشان را بدون پرمیت نگه داشته بعد با هماهنگی حراست ایشان را برده اند پشت درب و بعد بلک لیستش کرده اند که دیگر نتواند داخل منطقه جفیر کار کند.

ما ضمن حمایت از این مرد با غیرت پروژه ای از همه کارگران می خواهیم برای پیمانکاری طهماسبی نامرد کار نکنند تا از پروژه بیرون انداخته شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها