مافیا چه می خواهد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اصغر اخوان مقدم موسس خیریه!! نذر و اشتغال اصفهان می گوید:« قانون کار غیر شرعی است چرا که به فراخور زمان تاسیس شده و در حال حاضر کارایی ندارد»

این حرف های سودجویانه و غیرقانونی که تحت پوشش شرع گفته می شود در حالی زده می شود که ایشان اعتقاد دارد هیچ قانونی نباید در بین کارگر و کارفرما حاکم باشد و آنها می توانند با توافق هم موضوع دستمزد را حل کرده و این باعث اشتغالزایی می شود. اینکه قانون کار غیر شرعی است یانه آن هم در کشوری که از صدر تا ذیل آن مدیران و تئوریسین های اسلامی هستند، نمی تواند فقط یک عبارت و یا یک عقیده باشد، بلکه نشان دهنده سرسپردگی و عشق ایشان به سیاست های نئولیبرالیستی و پول است. ایشان رویشان نمی شود بگوید خواهان برده داری نوین هستند. یعنی لقمه ای نان به کارگر بده از صبح تا شب برایت باید کار کند و هر زمان هم توانایی کار کردن نداشت باید بیرون انداخته شود تا بمیرد.

اینگونه تفکرات را کارگر باید بشناسد و بداند برای همین قانون کار دست و پا شکسته چه هزینه هایی داده شده است و اگر اینگونه افراد وزیرکار شوند از فردا خرید و فروش برده حتمن آزاد خواهد شد.

سندیکاهای کارگری در اول انقلاب پاسخ دندان شکنی به اینگونه موجودات دادند و در تاریخ جنبش کارگری بسیاری از این تفکرات را به زباله دان تاریخ فرستاده اند. احمد توکلی وزیرکار دهه ٦٠ یکی از این افراد بود که می خواست کارگر را مانند حیوانات به اجاره بدهد، که تو دهنی محکمی از جنبش کارگری خورد.