اعتراض کارگران و کارکنان رسمی عملیاتی سکوهای دریایی پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز پارس POGC

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روز ٣١ اردیبهشت کارگران و کارکنان رسمی عملیاتی سکوهای دریایی پارس جنوبی به نمایندگی از کارگران ٣٠ سکوی عملیاتی در حوزه پارس جنوبی نسبت به نحوه تصویب و اجرای افزایش حقوق خود در سال ۱۴۰۰ بر روی سکوها اعتراض و راهپیمایی کردند. بر اساس همین گزارش طی چند ماه گذشته مشکلات زیادی در زمینه خدمات و تامین مواد اولیه غذایی در منطقه و سکوها مشکل را برای کارکنان چند برابر کرده است. این کارگران در ٢٠ اردیبهشت نیز در مقابل مجلس نیز تجمع کرده بودند. بی تردید کار سخت در دمای بیش از ٥٠ درجه و با رطوبت بالا و دوری مداوم از خانواده ها، باید حقوق مناسب خود را داشته باشد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها از خواسته های این کارگران و کارکنان حمایت می کند.