تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد در مقابل وزارت کار‎

حدود 150 نفر از کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در اعتراض به افزایش حقیرانه دستمزد 94 .در مقابل وزارت کار تجمع کردند
:کارگران با در دست داشتن پلاکارد و پرده نوشت شعار سر می دادند که
زندگی شایسته حق مسلم ماست
دستمزد عادلانه حق مسلم ماست
اشتغال و ایمنی حق مسلم ماست
…پیگیری حقمان حق مسلم ماست و
:به گزارش رسیده متن پرده نوشت ها نیز از این قرار است
!شکنجه اقتصاد خانوار کارگری را پایان دهید
!کارگران را قربانی مافیای ثروت دلالی نکنید
…فرار مالیاتی غارتگران اقتصادی را از مزد کارگران بر ندارید و

در همین ارتباط تارنگاشت سندیکای واحد خبر این تجمع را با تصاویر مربوطه به شکل زیر منتشر کرد

تجمع رانندگان و کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار برای تعیین دستمزدی عادلانه

 

رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به در خواست سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۱۸ اسفند ماه در مقابل وزارت کار برای تعیین دستمزدی عادلانه دست به تجمع اعتراضی زدند ،این تجمع در حالی در مقابل وزارت کار انجام شد که کمتر از دو هفته بپایان سال نمانده و هنوز سرنوشت مزد کارگران در سال ۹۴ از سوی شورای دستمزد تعیین نگردیده و زمزمه های ۱۵ تا ۱۶ در صد جهت افزایش مزد کارگران از سوی وزارت کار شنیده می شود  .این تجمع از ساعت ۱۱و ۳۰ صبح شروع و تا ساعت ۱۵ عصر ادامه داشت حضور لباس شخصی ها و عوامل نیروی انتظامی در این تجمع پررنگ بود اماپایان این تجمع که تا ۳عصر ادامه داشت بدون هیچ درگیری به اتمام رسید . در پایان دبیر شورای عالی مزد آقای ماندی با تعدادی از تجمع کنندگان دیدار و گفتگو کرد که از صحبت های ایشان می شود نتیجه گرفت که دسمزد ۹۴ زیر ۲۰ درصد تعیین خواهد شد .

 

 

2 4 1 6 (2) image-910c2dc77e212e81050af4309e44f3a26956d445b944a2d7fa1579ffd215266b-V image-83a8b885479b9982072c9ccf41d3490170c48c7675f90b971d7b1348d7070469-V image-d219bfe4ee504e3861c2d08f06f99cfb3fc0f60a9189bac1624d8e755a54b388-V image-84bf2d5aac8f2d2c2286e78bcc2ffd5102d012a42602ff0e6aec70f9b0e37e15-V image-8432f5e6344e80894eacb65cd2975f6f8a793eeff9505594b2574fe8f1a3657e-V image-4db5a41c6e4590588956850c83d5b36ac7ff96262faa62a1eb903b278da0515a-V image-84bf2d5aac8f2d2c2286e78bcc2ffd5102d012a42602ff0e6aec70f9b0e37e15-V image-ef1a34234ebafec28e08539d8b9cf8af2c19df711f9e31f4e09ffbf92645f913-V image-384885b5db80bc3eb31ae15d569b99063e08117219716b8286731a7e432def3e-V image-c856d13694f292a86894b010a84fc11240effeae31267a0ae405687d3836eeb7-V 3 image-f2ddc370475f798b687cf876cd4a2487dab615ae099f265efc8aca81757f9c89-V5

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
93/12/18