صدای بازنشستگان خاموش نشدنی است!

در پی اعتراضات سراسری بازنشستگان علیه همسان سازی غلط و اجرا نشدن وعده های مسوولین سازمان تامین اجتماعی، که منجر به احضار، تهدیدهای تلفنی، و دستگیری و پرونده سازی برای فعالین بازنشستگان در طی ٤ ماه گذشته صورت گرفته است، این بار فعالین جنبش بازنشستگان مواجه با تهدید های تلفنی از سوی حراست سازمان تامین اجتماعی در تهران و شهرستان ها شده اند. آنان حتا این فعالین را تهدید به قطع مستمری هایشان نموده اند. اتفاقی نادر و تاسف بار تا صدای حق خواهی بازنشستگان را خاموش کنند.

این عمل غیرقانونی و زشت از سوی حراست سازمان تامین اجتماعی نشانه ای از خودسری و ضعف سازمان در مقابل پایمال کردن حقوق بازنشستگان است. تهدید موسپیدان در حالی صورت می گیرد که آقای سالاری مدیرعامل سازمان از اذیت شدن از سوی بازنشستگان بارها گله مندی خود را اظهار کرده اند.

ما این رفتار ضد قانون اساسی انسانی را محکوم کرده و در صورت ادامه این روند عاملین این تهدیدهای تلفنی را به دادگاه و افکار عمومی معرفی خواهیم نمود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ ١/٣/١٤٠٠