تعاونی مصرفی، بی مصرف!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تعاونی مصرف ایران خودرو که مدیرعاملش را مدیر عامل ایران خودرو تعیین می کند دارای آنچنان!!! برنامه ریزی است که داد کارگران را درآورده است. در این تعاونی کالاهای برقی را به کارگران به صورت نقد نمی فروشند تا از اقساط آن بهره خوبی به جیب بزنند. همچنین کالاهای مانند روغن و خواربار با کیفیت را برای عرضه به کارگران به تعاونی نمی آورند و هرچه کالای بنجل است به خورد کارگران می دهند.

این نمونه ای از بی تدبیری ایران خودرو در حق کارگرانش است.