انفجار در خط انتقال اکسیژن پتروشیمی عسلویه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در سایت ۲ پتروشیمی های منطقه ویژه پارس در خط انتقال اکسیژن پتروشیمی در استان بوشهر انفجار مهیبی رخ داد که متاسفانه باعث فوت مقصودی کوراوند کارگر این پتروشیمی شد و دو کارگر نیز دچار سوختگی شدید شده اند که به بیمارستان انتقال داده شده اند. ساعت ۹:۲۰ دقیقه صبح امروز لوله اکسیژن فاز دوم شرکتهای پتروشیمی منطقه عسلویه بر روی لاین ارتباطی فاز یک و ۲ دچار ترکیدگی گردیده است.

در این حادثه بی تردید بخش ایمنی پتروشیمی و بخش بازرسی وزارت کار مقصر هستند.( به همراه فیلم انفجار)