توفان اعتصابات در مناطق نفتی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بعد از اعتراض کارگران و کارکنان رسمی عملیاتی سکوهای دریایی پارس جنوبی در ٣١ اردیبهشت، شرکت نفت و گاز پارس POGC ،امروز چهارشنبه در شهرهای اهواز، آبادان، عسلویه، ماهشهر، گچساران تجمع این کارکنان در شهرهای خوزستان رقم خورد. نمایندگان این کارگران در تهران مقابل مجلس برای چندمین بار دست به اعتراض زدند. همچنین جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره بهرگان نیز در محیط شرکت دست به اعتراض زدند. کارمندان رسمی نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان نیز در مقابل شرکت تجمع کردند تا همبستگی کارگران رسمی را به نمایش بگذارند. این کارگران نسبت به افزایش حقوق سال ١٤٠٠ خود که تناسبی با کارشان ندارد، معترض هستند. در اهواز کارگران راهپیمایی کرده و شعارهایی در مورد وضعیت معیشتی خود دادند.

سندیکای کارگران خوزستان و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها از خواسته های برادرانشان حمایت کرده و از هرگونه کمکی به این کارگران دریغ نخواهند کرد.(٥ فیلم از تظاهرات)