شیادی شرکت ماهان اتصال جی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نامه رسیده در مورد شرکت ماهان اتصال جی را به نظر برادران کارگر می رسانیم:

«سلام و درود بر تمام بزرگان پروژه ای

بنده از طریق گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها یک ماه قبل از عید به صورت اورهال به نیروگاه اتمی بوشهر رفته و در شرکت ماهان اتصال جی به پیمانکاری مهندس کاظمی مشغول به کار شدم. صرف نظر از تمام اجحافاتی که در حق کارگران روا می دارند و مهمتر از همه حقوق نیروها را با ساعت کارکرد محاسبه نموده و تمام تعطیلات عید بدون هیچ اضافه کاری حساب کرده است. بدتر از همه هنوز حقوق اسفند ماه کارگرانش را پرداخت نکرده و بیمه فروردین و اردیبهشت هم پرداخت نکرده است. در قراردادی که تنظیم شده بود بعد از ٣٥ روز کار تازه به رویت کارگر می رسید و اگر امضا نمی کرد از ادامه کارش جلوگیری می شد و هیچ پولی دریافت نمی کند. چنانچه از کار کردن خودداری کند با عنوان ترک کار و طبق بند قرارداد از کلیه مطالبات کارگر، بابت جریمه کسر می شود. برگ قرارداد پس از امضا، هرگز نسخه ای به کارگر داده نمی شود و حتا از بردن گوشی دوربین دار به محل امضای قرارداد ممانعت به عمل می آید. بطورکلی متن قرارداد طوری تنظیم شده که کارگر با امضای آن خود را از تمامی حقوق قانونی اش محروم می کند.

با توجه به این شیادی از مدیریت محترم گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و مسوول محترم سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تقاضا دارم نسبت به این موضوع و ظلمی که در حق کارگران زحمتکش این عرصه می شود وارد عمل شده بررسی و اقدام لازم را مبذول دارید.

با نهایت تشکر و قدردانی از زحمات مدیران و مسوولین و تک تک اعضای محترم و بزرگوار ابر گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها»

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان ضمن تحریم این پیمانکار شیاد از همه کارگران می خواهد برای کار به این شرکت نرفته تا از پروژه های نفتی حذف شود. کارگر برادر کارگر