نه به بی قانونی و گرسنگی(٦)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا مستقر در مناطق نفت خیز، امروز ٢ خرداد کارگران بیشتری به کمپین «ده بیست» پیوسته راهی خانه های خود شدند که به شرح زیر می باشند:

کارگران شرکت IGC دشت عباس، پالایشگاه اصفهان شرکت کیهان پارس، تهران جنوب ماهشهر ستاره تاراج و سکاف و پتوواز، تخلیه کامل از کارگران در نیروگاه بیدخون، جوشکاران و کادر دفتری شرکت مبین صنعت، هلدینگ نفت و گاز پتروشیمی دماوند، شرکت برق و ابزار دقیق ILD سایت تمبک، کارگران پروژه ای پتروشیمی آپادانا، نیروگاه بوستانو شرکت اندیکا صنعت آسیا، شرکت تنش گستر مبین و حلقه صنعت در نیروگاه سیکل ترکیبی بیدخون، شرکت O یک دشت عباس، شرکت مخابرات سبز OTCC، سازه جهان پارس کنسرسیوم. طبق آخرین آمار فاز ۱۴ کلن از ١٤٠٠ کارگر تخلیه شده و حتا یک نفر هم نیست حتا کمپاس ها هم رفته اند.

خوشبختانه کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان هم امروز یک تجمع اعتراضی داشتند که امیدواریم آنان نیز به برادران پروژه ای خود بپیوندند.

از برادران کارگری که خودرو دارند خواهشمندیم که طبق روال قبلی همکاران همشهری خود را به خانه ببرند تا از ازدحام در ترمینال ها کمتر شود.

تاکنون نزدیک به ٢٠ هزار کارگر پروژه های خود را ترک کرده اند. بی تردید فردا که آخرین روز تخلیه سراسری از نیروست مشخص خواهد شد که چه کسانی واقعن خواستار افزایش حقوق، پایان بی قانونی، و خواهان زندگی بهتری برای فرزندانشان هستند.

پیچ ها به دست ما بسته می شوند و لوله ها با زحمت ما جوش می خورند. تا ما مونتاژ نکنیم، جوش ندهیم، داربست نبندیم هیچ کسی قادر نیست کار ما را انجام دهد. به قدرت خود ایمان داشته باشیم و در خانه بمانیم تا ببینم آیا داربستی بسته خواهد شد؟ آیا لوله ای جوش خواهد خورد؟

دست در دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آباد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران پشتیبان و حامی کمپین «بیست ده» است.

کارگر برادر کارگر دوم تیرماه ١٤٠٠