میلاد درویش آزاد شد!

میلاد درویش مستند ساز که در تظاهرات آرام کانون صنفی معلمان ۱۰ اسفند دستگیر شده بود، دیشب به آغوش خانواده بازگشت. ما امیدواریم که مسوولین امنیتی کشور مطابق قانون اساسی و حقوق شهروندی با فعالین کارگری و اجتماعی برخورد کرده و به این واقعیت پی برده باشند که این گونه نقض قوانین جز مخدوش کردن چهره کشور نتیجه ای دیگر ببار نمی آورد.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
۱۳۹۳/۱۲/۲۱