نه به بی قانونی و گرسنگی!(11 )

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز 7 تیرماه کارگران پالایشگاه 3100 دهلران، شرکت گاما جاسک با 200 کارگر، پروژه صدف جهانپارس، گوهر زمین سیرجان در ذوب آهن، پتروشیمی لردگان نیز به کمپین «ده بیست» پیوستند تا برادرانشان را قوت دهند. با آمدن این برادران به مرز 30 هزار نفر نزدیک می شویم که راهی خانه شده اند.
از بعضی از پروژه ها خبر می رسد که پیمانکاران برای شکست کمپین دست به دامن بعضی از کارگران ناآگاه شده و با دادن قول های فریبنده و حتا دستمزدهای افسانه آنها را فریب داده به محل کار می کشند. این پیمانکاران نمی دادند همین دادن قول دستمزدهای افسانه ای می تواند پایه ای باشد برای کمپین تا دستمزدها را بالا برد.
بخشی از پیمانکاران هم با نوشتن نامه های اعتراضی به شرکت های مادر تقاضای افزایش مبلغ دستمزدها را کرده اند که تاکنون پاسخی نشنیده اند.
باید با تاکید بر ماده 13 قانون کار بخواهیم که وزارت نفت وظایقش را در قبال پیمانکاران خاطی اجرا کند. اما همه اینها بستگی به اتحاد ما و قوی تر شدنمان دارد.

از همه برادران بیکار انتظار داریم ما را در کنار خود دانسته، به جای ما سرکار نروند و این می طلبد که در خانه هایمان ننشینم و با این دوستان بیکار حرف زده و فواید کمپین را برایشان متذکر شویم.
صبور باشیم و از توهین به برادران خود که هنوز متاسفانه مشغول کارند، خودداری کنیم. آنان ناآگاه هستند باید برایشان توضیح دهیم که موفقیت این کمپین چقدر به نفع آنان است.
با افرادی که نمی شناسید وارد گفتگو و دادن خبرهای کمپین نشوید. اگر کسی طالب دانستن اخبار است به سندیکای فلزکارمکانیک ایران رجوع کند.
هوشیار باشیم. زمانی به سرکار خواهیم رفت که کارفرمایان شرایط ما را پذیرفته و در قراردادها خواسته های کمپین را نوشته و مُهر امضا کرده و برایمان واتساپ کنند.
برادران خود را تشویق به تخلیه کارگاهها کنیم.

کارگر برادر کارگر