نه به بی قانونی و گرسنگی!(12 )

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز 8 تیرماه برادران دیگری به کمپین «بیست ده» پیوسته و به تخلیه کارگاههای خود اقدام کردند.
کلیه نفرات شرکتIGC شاغل در فاز ۱۴، پتروشیمی اردبیل، پالایشگاه لامرد، پالایشگاه شیراز قسمت مخزن سازی، کارگاه نصب نیرو اندیمشک، پتروشیمی هنگام کارگران پایپینگ کار، استراکچر، سویل، مکانیکال. فقط شرکت باربن کار می کند و به کمپین نپیوسته که آنها هم بزودی به کمپین خواهند پیوست. با آمدن این برادران کمپین از مرز 30 هزار نفر گذشت.
دوستان با آنکه وزارت نفت از وظایف خود شانه خالی کرده و می گوید اعتصاب کارگران پروژه ای به او مربوط نیست اما خبرها حاکی از آن است که شرکت های مادر را تهدید به جریمه برای سر موعد تحویل ندادن پروژه ها کرده است. در مجلس هم نمایندگان به تکاپو افتاده خواستار حذف پیمانکاران کوچک شده اند. از سوی دیگر پیمانکاران برای شکستن این اعتراض به کارگران اعتصاب شکن وعده حقوق هایی همچون افزایش 2میلیونی به کمکی، 5 میلیونی به جوشکاران و فیترها داده اند. این نشان دهنده آن است که پس پیمانکار می تواند چنین حقوق هایی را بدهد و متضرر هم نشود و این باعث می شود که به کمپین خود امیدوار تر از هر روز باشیم و پیروزی را در آغوش بکشیم.

برادرانی که محل کار خود را ترک نکرده اید و کارفرما با قطع برق و آب می خواهد شما را تحقیر و عصبانی کند. هشدار می دهیم هرچه زودتر محل کار را ترک کنید چون کارفرما می خواهد با این شیوه شما را مجبور به تسلیم کرده و یا اینکه عصبانی تان کند تا دست به خشونت بزنید. راهی خانه و خانواده شوید تا با اعصابی آرام بتوانید کمپین را حمایت و قوی تر کنید.
باید با تاکید بر ماده 13 قانون کار بخواهیم که وزارت نفت وظایقش را در قبال پیمانکاران خاطی اجرا کند. اما همه اینها بستگی به اتحاد ما و قوی تر شدنمان دارد.
از همه برادران بیکار انتظار داریم ما را در کنار خود دانسته، به جای ما سرکار نروند و این می طلبد که در خانه هایمان ننشینم و با این دوستان بیکار حرف زده و فواید کمپین را برایشان متذکر شویم.
با افرادی که نمی شناسید وارد گفتگو و دادن خبرهای کمپین نشوید. اگر کسی طالب دانستن اخبار است به سندیکای فلزکارمکانیک ایران رجوع کند.
هوشیار باشیم. زمانی به سرکار خواهیم رفت که کارفرمایان شرایط ما را پذیرفته و در قراردادها خواسته های کمپین را نوشته و مُهر امضا کرده و برایمان واتساپ کنند.

کارگر برادر کارگر