نه به بی قانونی و گرسنگی! (٥٠)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ١٨ مرداد ماه شرکت سینا صنعت خط فلر پارس فنل لغو قرارداد شده است و به جایش پیمانکار دیگری قرار است کار کند. البته کمپین همچنان در این شرکت ادامه دارد و کارگران به کار برنگشته اند. در همین راستا کارفرما، شرکت باختر با آنکه صورت وضعیت به روز را از کارفرما دریافت کرده است اما حقوق خردادماه کارگران را به گروگان برداشته و به کارگران نمی دهد.

شرکت سازه و سازه پاد واقع در پتروشیمی بوشهر به سرپرستی مهندس جعفرزاده که قراردادشان با دلار است و تاکنون با بالا رفتن دلار کلی سود به جیب زده است از پرداخت حقوق کارگران و پیمانکارانش از اردیبهشت ماه تاکنون طرفه رفته است و کسی هم جوابگوی کارگران نیست. شرکت پتروالکتریک هم یکی دیگر از شرکت هایی است که با دلار قرارداد بسته و قیمت دلار هرچه بالاتر رود به نفع آنهاست. مالک شرکت آقای سالاری است. دکتر چمن مدیر پروژه، مهندس کمالی سرپرست کارگاه هستند که کارگران را به سرکار کشانده بعد از سه ماه، نصف حقوق توافق شده را به کارگر می پردازند. به این دغلکاران اخطار می کنیم هرچه زودتر حقوق کارگرانشان را بپردازند تا نام هایشان را به بازرسی کل کشور و وزارت نفت نداده ایم.

برادران کارگر، شرکت های بزرگ که با دلار قرارداد بسته اند هیچگاه متضرر نمی شوند، پیمانکارانشان هم باید الحاقیه زده و پول بگیرند و به نیروهای خود بدهند. اگر این کار را نمی کنند از پدرسوخته بازی شان است وگرنه می توانند حقوق های کمیین را اجرایی کرده و کارگرانشان را به کارگاهها بازگرداندند و متضرر هم نمی شوند.

دوستان جوشکاری که بر طبق کمپین قرارداد بسته اند توجه کنند، حواسشان به کمکی ها باشد تا آنان نیز بر طبق کمپین قرارداد نوشته به سرکار بیایند در غیر این صورت از کار برای پیمانکار خودداری کنند چرا که همه ما یک خانواده هستیم و این کمپین متعلق به همه است و باید از همدیگر حمایت کنیم.

باز هم تاکید می کنیم ٨ بند کمپین باید اجرا شود. شرط مذاکره با کارفرماها این است: اول باید دستمزدهای عقب افتاده را تسویه کرده باشد، دوم بیمه ها پرداخت شده باشد، بعد پیمانکار اگر واقعا قصد اجرای شرایط کمپین را دارد آن را نوشته و مهر کرده برایتان واتساپ کند بعد شما راهی عسلویه بشوید و قبل از حرکت ما را در جریان بگذارید تا پیگیر باشیم.

کارگر برادر کارگر

به امید پیروزی

متحد هستیم و متحد می مانیم