نه به بی قانونی و گرسنگی! (٥٨)

با توجه به گزارش دیروز که به برادرانمان توصیه کردیم:

« دوستان پروژه ای مونتاژکار، سویل، ابزار دقیق، رنگ، عایق کار، داربست بند، کمکی، متریال من، سندبلاست، مکانیک، روشنایی کار، فیتر، برق، نصاب، ایمنی، ورق کار، شابلون کار، تست من، کانکشن کار، کیوسی، کنترل کیفیت، حراست، آرماتوربند، قالب بند، ریگر، اجرا، ساپورت، راننده جرثقیل، و برادران دفتر فنی با دوستان هم پروژه ای که با هم اعتصاب کرده اید تماس گرفته چند نماینده ای برای مذاکره با کارفرما انتخاب کنید و ما هم به شما کمک می کنیم تا قراردادهایتان با قیمت کمپین بسته شود و جز این راهی نیست. در ضمن با ادمین های ابر گروه و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها تماس گرفته شماره پیمانکارانی که با مقررات کمپین کارگر استخدام کرده اند را بگیرید و با آنها در مورد استخدام خود در پروژه هایشان مذاکره کنید».

باز هم تاکید می کنیم که برادران فکر نکنند که کسی باید برایشان کاری کند بلکه خود آستین همت بالا زده شروع به تماس گرفتن با همکاران خود کنند و برای مذاکره آماده باشند.

برادرانی هم که سرکار رفته اند چنانچه کارفرمایشان به نیرو احتیاج داشت سریعن به ما خبر دهند تا کارگران را با خبر کنیم و شاغل شوند.

دوستان اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

برادران، بارها می شنویم که کارفرمایان به کارگران می گویند شما به سرکار برگردید پس از پیروزی کمپین ما بر طبق کمپین با شما قرارداد خواهیم نوشت. هر قراردادی که نوشته می شود یک پیروزی برای کارگران است پس فریب اینگونه سخنان را نخوریم و تا با مقررات کمپین موافقت نکرده اند به سرکار باز نگردیم.

باز هم تاکید می کنیم برای بازگشت به کار، ٨ بند کمپین باید اجرایی شود.

کارگر برادر کارگر

به امید پیروزی

متحد هستیم و متحد می مانیم