نه به بی قانونی و گرسنگی! (٥٩)

کمپین ٢٠ – ١٠ پیروز شده است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٩ مرداد ١٤٠٠ از پایداری و استقامت اعضای کمپین ٢٠ – ١٠ ، دو ماه گذشت و در این 2 ماه توانسته ایم ١٧ شرکت و پیمانکار را مجاب کنیم که بر طبق کمپین با کارگران قرارداد بنویسند. امروز هم شرکت پرهام صنعت خوزستان واقع در پتروپالایش مهرخلیج و پیمانکاری تکنیک صنعت در پتروشیمی گچساران با کارگرانشان قرارداد بر طبق کمپین بسته اند که در گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و ابر گروه گذاشته شده است. کمپین پیروز شده است و دوستان کارگر باید در پروژه هایی که از این به بعد قرارداد می نویسند حقوقی که گفته شده را در قراردادهایشان لحاظ کنند.

به پیمانکار کیانپور(پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار) اعلام می کنیم که کمپین پیروز شده است و با کارگرانت طبق مفاد کمپین قرارداد ببند.

متاسفانه با خبر شدیم شرکت لیدوما نفرات را گول زده و موقع امضای قرارداد، کارگران فهمیده اند که نه از افزایش حقوق خبری هست و نه از رعایت ٨ بند کمپین، به همین خاطر همگی دوباره به خانه باز گشته اند. دوستان بارها گفته ایم که از طریق واتساپ قول کارفرما را ثبت کنید بعد برای امضای قرارداد بروید.

به آقای مسلم مرادی فورمن اکسیر تمبک اخطار می کنیم دست از تهدید کارگران بردارد، کمپین پیروز شده است و شما هم باید بر طبق کمپین با کارگران قرارداد بنویسی.

به شرکت مهرادآتیه پیمانکاری روزبان (نیروگاه چابهار)، سایت ۲ پتروپالایش کنگان، شرکت های زیر مجموعه گاما، ناورود، ساپک، ممتاز گستر پارس، ره گستر نفت، جهادگران ریگ اخطار می کنیم حقوق خردادماه کارگران را پرداخته و دست از تهدید به بلک لیست کردن بردارید، کمپین پیروز شده است و دیگر حنای شما رنگی ندارد.

دوستانی که قرارداد یک ماهه می نویسند در جریان باشند اول: که حقوق کار یک ماهه و کمتر، اورهال باید حساب شود، دوم: اینکه ٢٠٠ ساعت برای ١٠ روز کار غلط است و ١٦٠ ساعت باید قرارداد ٢٠ روزه بنویسند و باقی ساعت ها اضافه کار محسوب می شود. سوم: اینکه مزایای قانونی وزارت کاری جدای حقوق کمپین باید به شما پرداخت شود. چهارم: در قراردادهای خود کلمه «کارپذیر» را خط بزنید تا به دست خود از مزایای وزارت کاری محروم نشوید. دقت کنید!!

دوستان کارگری که در یک پروژه با هم کار می کردند و با هم کارگاه را ترک کرده اند، مونتاژکار، سویل، ابزار دقیق، رنگ، عایق کار، داربست بند، کمکی، متریال من، سندبلاست، مکانیک، روشنایی کار، فیتر، برق، نصاب، ایمنی، ورق کار، شابلون کار، تست من، کانکشن کار، کیوسی، کنترل کیفیت، حراست، آرماتوربند، قالب بند، ریگر، اجرا، ساپورت، راننده جرثقیل، و برادران دفتر فنی، نمایندگانی از بین خود انتخاب کرده با کارفرمای خود وارد مذاکره شوند تا بر طبق مقررات کمپین به کارگاه بازگشته و نتیجه مذاکرات را هم به سندیکا خبر دهند تا هم اطلاع رسانی شود و هم از سوی سندیکا پشتیبانی گردند.

به اتحاد برادران خود در پالایشگاه آبادان درود می فرستیم و پایداریشان را در راه کمپین می ستاییم. کمپین در پالایشگاه آبادان به همت شما و خانواده غیرتمندتان پیروز خواهد شد.

دوستان اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

برادران، بارها می شنویم که کارفرمایان به کارگران می گویند شما به سرکار برگردید پس از پیروزی کمپین ما بر طبق کمپین با شما قرارداد خواهیم نوشت. کمپین پیروز شده است. هر قراردادی که نوشته می شود یک پیروزی برای کارگران است پس فریب اینگونه سخنان را نخوریم و تا با مقررات کمپین موافقت نکرده اند به سرکار باز نگردیم.

باز هم تاکید می کنیم برای بازگشت به کار، ٨ بند کمپین باید اجرایی شود.

کارگر برادر کارگر

به امید پیروزی

متحد هستیم و متحد می مانیم.