نه به بی قانونی و گرسنگی! (٦٠)

کمپین پیروز شده است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، دیروز ٢٨ مرداد در هفشجان نشستی با بعضی از پیمانکاران برگزار شد. در این نشست که بیش از ٣٠ نفر حضور داشتند، نمایندگان کارگران پروژه ای کمپین ٢٠ – ١٠ ، در مورد شرایط بازگشت به کار نظراتشان را بیان کردند. متاسفانه تاکنون به جز جوشکاران دیگر رشته های کاری هنوز طبق کمپین با آنها قراردادی بسته نشده و وارد مذاکره نشده اند. مقرر شد پیمانکاران از میان خود ۵ نفر را به عنوان نماینده انتخاب کرده تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

خبر دیگر اینکه شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر سایت ١ چه در پیمانکاری کیانپور و چه در پیمانکاری شالوده شایان هیچ یک از فیترها و جوشکاران به کار باز نگشته اند و شرکت سازه پاد اخطار برای خلع از کار گرفته است. امروز بخشی از اعضای ستادی سازه پاد برای تنظیم صورت وضعیت ها جهت تسویه حقوق کارگران، شروع به کار کرده اند. شرکت تا این لحظه با ۲۰/۱۰ و افزایش۳۰ درصدی حقوق موافقت کرده است که کارگران نپذیرفته و به کار بازنگشته اند.

حقوق اردیبهشت تاکنون کارگران در شرکت سلار مالاکان واقع در اطراف جهرم شیراز برای بازگشت به کار گروگان گرفته شده است همچنین پیمانکاری صالحی تلمبه خانه شماره 5 حقوق خرداد کارگران را نپرداخته است.

برادران کارگر، در این ٢ ماه توانسته ایم ١٧ شرکت و پیمانکار را مجاب کنیم که بر طبق کمپین با کارگران قرارداد بنویسند. کمپین پیروز شده است و دوستان کارگر باید در پروژه هایی که از این به بعد قرارداد می نویسند حقوقی که گفته شده را در قراردادهایشان لحاظ کنند.

برادران کارگری که در یک پروژه با هم کار می کردند و با هم کارگاه را ترک کرده اند، مونتاژکار، سویل، ابزار دقیق، رنگ، عایق کار، داربست بند، کمکی، متریال من، سندبلاست، مکانیک، روشنایی کار، فیتر، برق، نصاب، ایمنی، ورق کار، شابلون کار، تست من، کانکشن کار، کیوسی، کنترل کیفیت، حراست، آرماتوربند، قالب بند، ریگر، اجرا، ساپورت، راننده جرثقیل، و برادران دفتر فنی، نمایندگانی از بین خود انتخاب کرده با کارفرمای خود وارد مذاکره شوند تا بر طبق مقررات کمپین به کارگاه بازگشته و نتیجه مذاکرات را هم به سندیکا خبر دهند تا هم اطلاع رسانی شود و هم از سوی سندیکا پشتیبانی گردند.

دوستان اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

برادران، بارها می شنویم که کارفرمایان به کارگران می گویند شما به سرکار برگردید پس از پیروزی کمپین، بر طبق کمپین با شما قرارداد خواهیم نوشت. کمپین پیروز شده است. هر قراردادی که نوشته می شود یک پیروزی برای کارگران است پس فریب اینگونه سخنان را نخوریم و تا با مقررات کمپین موافقت نکرده اند به سرکار باز نگردیم.

کارگر برادر کارگر

به امید پیروزی

متحد هستیم و متحد می مانیم.