نه به بی قانونی و گرسنگی!(٦٢)

کمپین ٢٠ – ١٠ پیروز شده است!
به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، بعد از ١٧ شرکت و پیمانکاری که بر طبق کمپین قرارداد بسته اند، امروز ١ شهریور با خبر شدیم، پتروشیمی گچساران شرکت ماشین سازی ویژه، پیمانکاری تکنیک صنعت نیز با جوشکاران بر طبق ٢٠/١٠ قرارداد بسته با حقوق ٢٥ میلیون تومانی که حتمن قراردادها را برای دیدن دوستان خواهیم گذاشت. پرچم کمپین بالاست.

همچنین با خبر شدیم کارگران آقای صالحی تلمبه خانه بندرعباس پس از بدقولی ایشان دوباره اعتصاب کردند. ایشان قول داده بود که حقوق کارگران را ٢٠ هر ماه پرداخت کند. به این کارگران می گوییم کسی که نمی تواند پول برای خرید قند چای کارگر تهیه کند چگونه می تواند حقوق شما را بدهد؟؟ تا کی باید گول افراد شیاد را بخورید. صالحی هنوز حقوق اردیبهشت تاکنون کارگران را نداده است. کارگر عزیز باید هر ماه برای چندرغاز حقوق دست به اعتصاب بزنی. مرگ یکبار و شیون هم یکبار به کمپین بپیوندید و اینقدر خود را بی شخصیت نکنید.

شرکت نصب نیرو( پیمانکاری کیانپور) در نیروگاه چابهار تاخیر ٤ ماهه برای پرداخت حقوق کارگرانش را دارد. وضعیت بد خوابگاهها و با توجه به اینکه خوابگاه در مناطق حاشیه شهر چابهار بوده و وفور مواد مخدر، اکثر کارگران بدون کنترل از طرف شرکت و پیمانکار به مصرف مواد مخدر روی آورده اند. کارفرمایان کارگران مطیع می خواهند و چه بهتر که موادی باشند تا نافرمانی نکنند.

برادران کارگری که در یک پروژه با هم کار می کردند و با هم کارگاه را ترک کرده اند، اگر جوشکاران در پروژه شما بر طبق کمپین سرکار رفته اند شما هم با کارفرها تماس گرفته با انتخاب نماینده ای با ایشان وارد مذاکره شوید. اگر کارفرما برای بستن قرارداد بر طبق کمپین با شما مقاومت می کند کافی است به ما اطلاع دهید تا از برادران جوشکار خود بخواهیم با شما همراهی کنند.

دوستان، اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای نه فقط جوشکاران، بلکه همه بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

بارها می شنویم که کارفرمایان به کارگران می گویند شما به سرکار برگردید پس از پیروزی کمپین، بر طبق کمپین با شما قرارداد خواهیم نوشت. کمپین پیروز شده است. هر قراردادی که نوشته می شود یک پیروزی برای کارگران است پس فریب اینگونه سخنان را نخوریم و تا با مقررات کمپین موافقت نکرده اند به سرکار باز نگردیم.

کارگر برادر کارگر

به امید پیروزی

متحد هستیم و متحد می مانیم.