نه به بی قانونی و گرسنگی!(٦٣)

کمپین پیروز شده است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، روز گذشته در جلسه ای که در پتروشیمی بوشهر با نمایندگان شرکت سازه پاد برگزار شد آقای جعفرزاده مدیر کارگاه شرکت اعلام کرد:« نه تنها با کمپین موافق نیستم بلکه یک ریال هم به حقوق کارگران اضافه نخواهم کرد. من به کارگر جماعت باج نمی دهم حتا اگر شرکت خلع ید بشود» پاسخ ما به این آدم گستاخ تحریم کارگری مطلق است و تا زمانی که این شرکت در پروژه های نفتی است هیچ کارگری برایش کار نخواهد کرد تا بداند با کارگران نباید بی ادبانه حرف زد. امیدواریم که هرچه زودتر این شرکت خلع ید شود تا اینگونه شرکت های پایمال کننده حقوق کارگران برای همیشه از پروژه های نفت و گاز بیرون انداخته شوند. البته خبر رسیده که احتمال استخدام کارگران پروژه ای توسط خود پتروشیمی بسیار زیاد است.

همچنین در نشستی که نمایندگان کارگران با شرکت شالوده شایان بهبهان پالایشگاه بید بلند ۲ داشتند با ۲۰/۱۰موافقت شد ولی در مورد افزایش حقوق بر مبنای کمپین هنوز اختلاف نظر است.

خبرهای دیگر حاکی از این است که در فاز ١٣ کارگران به دلیل بدقولی کارفرما در دادن حقوق به موقع، درهای فاز ١٣ را بستند. احتمالن در هفته پیش رو فاز ١٤ هم به اعتصاب خواهد پیوست.

پتروشیمی هنگام پیمانکاری راکی هنوز حقوق خرداد ماه کارگران را پرداخت نکرده است. کارگرانی که برخلاف دستور کمپین به سرکار رفته اند هم خود را بی شخصیت می کنند و هم باعث شده اند که حقوق کارگران اعتصابی هم پرداخت نشود.

بارها می شنویم که کارفرمایان به کارگران می گویند شما به سرکار برگردید پس از پیروزی کمپین، بر طبق کمپین با شما قرارداد خواهیم نوشت. کمپین پیروز شده است. هر قراردادی که نوشته می شود یک پیروزی برای کارگران است پس فریب اینگونه سخنان را نخوریم و تا با مقررات کمپین موافقت نکرده اند به سرکار باز نگردیم.

برادران کارگری که در یک پروژه با هم کار می کردند و با هم کارگاه را ترک کرده اند، اگر جوشکاران در پروژه شما بر طبق کمپین سرکار رفته اند شما هم با کارفرما تماس گرفته با انتخاب نماینده ای با ایشان وارد مذاکره شوید. اگر کارفرما برای بستن قرارداد بر طبق کمپین با شما مقاومت می کند کافی است به ما اطلاع دهید تا از برادران جوشکار خود بخواهیم با شما همراهی کنند.

دوستان، اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای نه فقط جوشکاران، بلکه همه بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

کارگر برادر کارگر

متحد هستیم و متحد می مانیم.