نه به بی قانونی و گرسنگی!(٦٤)

کمپین پیروز شده است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، دو شرکت دیگر، شرکت آسان نصب پیشتازان سپنتا در پتروشیمی مروارید و شرکت ساختمانی انهار هم به جمع موافقین کمپین ٢٠-١٠ پیوسته و با جوشکاران قرارداد امضا نمودند.

همچنین امروز چهارشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۰، بیش از ٣٠٠ تن از کارگران پروژه ای نفت در ایذه، در پی فراخوان قبلی، در‌ اشکفت سلمان واقع در جنوب ایذه، گرد هم آمده و در مورد راهکارهای پیش برنده اعتصاب با هم گفتگو و هم اندیشی کردند.

از طرف دیگر هم کارگران شالوده شایان مقابل درب پالایشگاه بید بلند جمع شده و به صورت مسالمت آمیز با کارگرانی که پشت به کمپین کرده اند، به گفتگو نشسته و از آنان خواستند تا کارگاه را ترک کرده به کمپین بپیوندند. در روزهای اخیر کارفرما(سازه پاد) اقدام به جذب تعدادی جوشکار کرده بود تا خود را فعال و از لغو قراردادش جلوگیری کند که موفق نشده و جوشکاران به حرف برادران خود گوش کرده کارگاه را ترک کردند تا به کارفرمایانی که اعتصاب شکن استخدام می کنند بفهمانند که همبستگی کارگری بالاتر از هر چیزی است. کارگاه کلن تعطیل شد.

کارگران هوشیار باشند و به قول شرکت ها اعتماد نکنند آنها با بستن قرارداد یکماهه و قول« هر زمان کمپین پیروز شد طبق کمپین قرارداد نوشته و پول می دهیم» کارگران را سرگردان کرده و بعد از یکماه هم دیگر به قولشان وفا نخواهند کرد. دوستان بدانید شرکت هایی که نتوانسته اند جوشکار استخدام کنند مجبور شده اند بقیه را به مرخصی اجباری بفرستند.

از پالایشگاه اصفهان هم خبر رسیده است که فقط پیمانکاری پویا نصب با اندک نیرویی کار می کند. در جلسه پیمانکاران با مدیریت پالایشگاه، جلسه بهم خورده و بحران نیرو پالایشگاه را از توان انداخته است.

برادران کارگر کمپین پیروز شده است و حالا زمان آن رسیده تا از تمام توانمان استفاده کرده کارگران مطابق کمپین به سرکار برگردند به همین خاطر کارگرانی که در یک پروژه با هم کار می کردند و با هم کارگاه را ترک کرده اند، اگر جوشکاران در پروژه شما بر طبق کمپین سرکار رفته اند شما هم با کارفرما تماس گرفته با انتخاب نماینده ای با ایشان وارد مذاکره شوید. اگر کارفرما برای بستن قرارداد بر طبق کمپین با شما مقاومت می کند کافی است به ما اطلاع دهید تا از برادران جوشکار خود بخواهیم با شما همراهی کنند.

دوستان، اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای نه فقط جوشکاران، بلکه همه بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

کارگر برادر کارگر

متحد هستیم و متحد می مانیم.