نه به بی قانونی و گرسنگی! (٦٦)

کمپین ٢٠/١٠ پیروز شده است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا در پروژه های نفت و گاز، امروز ٥ شهریور تاکنون ٢٠ شرکت و پیمانکار با کارگران قرارداد بر طبق کمپین ٢٠/١٠بسته اند که پیروزی خوبی برای کمپین است اما کافی نیست. در روزهای گذشته کارگران با پیمانکاران خود به مذاکره نشسته اند که تاکنون برادران هفشجانی موفق به بستن قراردادهای خوبی شده اند اما این فقط به جوشکاران خلاصه شده است. ما از دوستان هفشجانی می خواهیم که جوشکاران بی تردید به فیتر، مونتاژکار و کمکی و داربست بند و….. احتیاج دارد که این رشته ها هم باید بر طبق کمپین سرکار بروند و این می طلبد که دوستان هفشجانی در مذاکراتشان با کارفرما در مورد استخدام این رشته ها بر طبق کمپین کمک کنند.

خبر خوش اینکه در پتروشیمی بوشهر شرکت سازه پاد مجبور به خلع پیمانکاری مطوری شد که در لیست تحریم گروه پایپینگ و سندیکا بود. امیدواریم پتروشیمی بوشهر خود بطور مستقیم با کارگران قرارداد ببندد. البته شنیده ها حاکی از این است که پیمانکار جدید قبول کرده طبق کمپین نفر جذب نماید که بعد از تست و مراحل اداری قراردادها منتشر خواهیم کرد.

چند روز پیش کارگران آبادانی عضو کمپین در مقابل خوابگاه با کارگرانی که به اعتصاب پشت کرده اند صحبت کرده و تلاش دارند آنان را قانع کنند که به کمپین بپیوندند. ما از این دوستان خواهش می کنیم که این گفتگوها را دوستانه برگزار کرده و از تنش بین کارگران بپرهیزند. ما برادریم و اگر برادری اشتباه کرد نباید با او تند برخورد کنیم باید او را قانع کنیم که در قایقی که نشسته ایم کسی حق ندارد سهم خود را سوراخ کند، چون این سوراخ کردن باعث غرق شدن همه خواهد شد.

آقای کیانپور، مدیران نیروگاه چابهار، پیمانکار شرکت نصب نیرو به شما اخطار می‌دهیم حقوق کارگران را به گروگان نگیرید و واریز کنید در غیر اینصورت در لیست تحریم قرار خواهید گرفت.

کارگرانی که برای شرکت تناوب فاز ۱۴ رفته اید سرکار، شخصیت خود را به معامله با چه گذاشته اید برای چندرغاز حقوق؟ بگذارید خانواده تان با سربلندی از شما یاد کنند نه افرادی که پشت برادران خود را خالی کرده اند. مگر سال گذشته که حقوق ها دو برابر شد به شما هم نتیجه اش نرسید و حقوقتان بیشتر نشد؟ پس به کمپین پشت نکنید.

برادران ، جدیدن بعضی از افراد به صفحه شخصی کارگران ورود کرده و حرفهای میزنند تا ته دل نیروهای طرفدار کمپین را خالی کرده و به این وسیله کارگران را به کار بازگردانند. هوشیار باشیم و به حرف این افراد گوش نکنیم. پیروزی با ماست و این حرفها نباید ما را دلسرد کند که بعد از ٧٠ روز اشتباه کنیم و پیروزی را دو دستی تقدیم کارفرمایان شیاد کنیم تا باز هم حق همسر و فرزندانمان را بالا بکشند.

دوستان، اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای نه فقط جوشکاران، بلکه همه بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

کارگر برادر کارگر

متحد هستیم و متحد می مانیم.